IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Ostrężnicka w Ostrężniku

JASKINIA OSTRĘŻNICKA

W Ostrężniku u podnóża ruin zamku w Dolinie Wiercicy. Jaskinia pozioma, miejscami niska, zwiedzanie szczególnie komory wejściowej bez trudności.

W wejściu za dużym owalnym otworem i obszerną komorą, znajduje się słup skalny, dzielący jaskinię na dwa korytarze, co okoliczni mieszkańcy nazywają płucami [wg tablicy informacyjnej przy jaskini - przyp. autora]. Wnętrze silnie przesuszone na wskutek panujących tu przeciągów. Przy przechodzeniu zacisku nałykać można się sporo kurzu, szczególnie jeżeli wykonujemy je w przeciwnym kierunku niż panujący tu przewiew. Prawie wszędzie, szczególnie w partiach przyotworowych dno pokrywają zeschnięte bukowe liście.

Próżnią tą stanowi system korytarzy i niewielkich komór, których wysokość maleje w głąb masywu, tak że połączenia pomiędzy nimi są niskie i ciasne. Najładniejszym fragmentem jaskini jest część zachodnia. Kilka metrów za dużym otworem zbiegają się dwa bardzo ładnie wygładzone przez wodę, wysokie korytarze.
W północnej ścianie skalnej pomiędzy otworami jaskini znajduje się niewielkie schronisko.
Namulisko jaskini jest piaszczysto-gliniaste. Miejscami na jego powierzchni, głownie w obszernym środkowym korytarzu, znajdują się kamienie i bloki skalne.

Ściany pokryte są gładkim kalcytem (wtórnie osadzonym). Pierwotne nacieki uległy zniszczeniu w wyniku procesów związanych z wietrzeniem mrozowym zachodzącym w warunkach klimatu zimnego.

W jaskini tej odnaleziono dwa kły niedźwiedzia jaskiniowego [J. Markiewicz, nowe stanowisko niedźwiedzia jaskiniowego, "Nad Wartą" nr 3 z 1966 r. - przyp. autora] 

Z jaskinią tą związane są dwa podania: Jedno mówi, że kiedyś wejście do prawego korytarza zamknięte było żelaznymi drzwiami, które obecnie znajdują się w kościele w Potoku Złotym. 

Drugie opowiada o chłopcu, który znalazł w jaskini skarby, lecz przy wychodzeniu z niej drzwi zamknęły się same i obcięły mu piętę. Od niego ma wywodzić się nazwisko tutejszej rodziny Piętaków. 

Jaskinia znana jest od dawna. Poszczególne jej części opisywane są jako oddzielne próżnie; najstarszy opis, K. Świeżyńskiego, pochodzi z 1848 roku i dotyczy zachodniej części jaskini.
Zinwentaryzowana przez K. Kowalskiego w 1959 roku, jako dwie odrębne próżnie ("Jaskinia Ostrężnicka" i "Schronisko przechodnie w Ostrężniku").
Schronisko pomiędzy otworami jaskini zinwentaryzował również K. Kowalski pod nazwą "Schronisko małe w Ostrężniku".

Długość:  98 m

powiększ
Skała z J. Ostrężnicką, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Otwór J. Ostrężnickiej, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Wnętrze J. Ostrężnickiej, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Słup skalny w J. Ostrężnickiej, fot. D. Orman

powiększ
Słup skalny i prawa odnoga J. Ostrężnickiej, fot. D. Orman

powiększ
Fragment korytarzy  J. Ostrężnickiej, fot. D. Orman

powiększ
Północno-wschodni "wylot" J. Ostrężnickiej, fot. D. Orman

powiększ
Fragment polewy na słupie skalnym, fot. D. Orman
 
powiększ
Wnętrze J. Ostrężnickiej, fot. D. Orman

powiększ
Wnętrze J. Ostrężnickiej, fot. D. Orman

powiększ
Wylot J. Ostrężnickiej, fot. D. Orman

powiększ
Plan J. Ostrężnickiej, rys. Epimenides

Zobacz także

Ostrężnik
rez. Ostrężnik
ruiny zamku w Ostrężniku
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony