IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Wiercica w Dolinie Wiercicy

JASKINIA WIERCICA

W Dolinie Wiercicy na wschód od Ostrężnika. Jedna z najgłębszych (jedenaste miejsce) i najdłuższych (18 miejsce) jaskiń na Jurze. Jest to system małych sal, korytarzy i przełazów umieszczonych jedno nad drugim. Mają one myty charakter. W dolnej części jaskinia robi się obszerna i tworzy owalną salę. Zwiedzanie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu oraz posiadania doświadczenia we wspinaczce jaskiniowej. Wejście jaskini zamknięte jest stalowymi drzwiami. 

Do jaskini można dojść np. czerwonym szlakiem Orlich Gniazd z Trzebniowa w stronę Ostrężnika lub z Ostrężnika w stronę Trzebniowa. Ok. 800 metrów za/przed Trzebniowem należy skręcić na północ w piaszczystą drogę  doprowadzająca na zalesiony grzbiet. Po osiągnięciu szczytu grzbietu skręcamy na zachód. Jaskinia znajduje się w okolicy nie wysychającej kałuży, w leju położonym 30 metrów na północ od drogi, w szczytowym rejonie garbu.

W pobliżu jaskini biegnie również czarny szlak Gór Gorzkowskich, którym można również dojść zarówno z Ostrężnika jak i Trzebniowa. Od Ostrężnika należy iść tym szlakiem ok. 800 m od rozdzielenia się z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd następnie trzeba skręcić na północ na szczyt garbu i dalej podobnie jak w opisie dojścia ze szlaku czerwonego.

Jaskinia rozpoczyna się niewielkim, ciasnym otworem na dnie wspomnianego leja. Otwór prowadzi do krawędzi pionowej studni o głębokości 12 metrów. Jej pokonanie wymaga zjazdu na linie. Z dna studni długi stożek usypiskowy prowadzi do wielkiej komory zwanej "Sala z Kolumną". Jej dno stanowi najniższy punkt jaskini. W końcowej części sali we wnęce urządzono kapliczkę z obrazem NMP Jasnogórskiej. Dno pokrywa rumosz skalny i bloki wapienne pod którymi gdzieniegdzie przebija namulisko zawierające szczątki kostne. W 1966 r. w początkowej części sali znaleziono największe w Polsce szczątki niedźwiedzia jaskiniowego. 

Jaskinia nie posiada bocznych odgałęzień. Na stropie występują polewy naciekowe. Ze stropu odchodzą natomiast kilkunastometrowe kominy połączone ze sobą na różnych poziomach skomplikowanym systemem korytarzyków.

Jaskinia została odkryta przez poszukiwaczy szpatu. Po raz pierwszy została zbadana 9 lipca 1954 r. przez członków STJ PTTK z Warszawy, z kolei inwentaryzacji dokonał J. Rudnicki w 1959 r.  

Długość:      220 m  
Głębokość: 31 m

powiększ
Plan J. Wiercica, rys. Epimenides


Otwór J. Wiercica, fot. Epimenides


Strop Sali za Kolumną, fot. Epimenides

Zobacz także

Ostrężnik
Trzebniów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony