IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Wszystkich Świętych w Sokolich Górach

JASKINIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

W Górze Pustelnica w Sokolich Górach. Jaskinia stanowi wraz z J. Olsztyńską jeden system - tu opisana rozłącznie ze względu na skrajnie różną trudność zwiedzania

System ten (J. Olsztyńska i Wszystkich Świętych) należy do największych i najciekawszych jaskiń na Jurze. Niegdyś Jaskinia Olsztyńska uchodziła za najładniejszą w Polsce. Obecnie, choć szata naciekowa została w niej doszczętnie zniszczona, nadal interesujące pozostaje urozmaicenie form korytarzy i konieczność użycia technik taternictwa jaskiniowego przy zwiedzaniu Jaskini Wszystkich Świętych.

We wstępnej części J. Olsztyńskiej rozpoczyna się korytarz BAKK, łączący Jaskinię Olsztyńską z Jaskinią Wszystkich Świętych. Jest on niski, powstały na styku ławic. Doprowadza on do obszerniejszej salki z ładnymi bocznymi rozmyciami. Dalej prowadzi niski okrągły korytarzyk będący trudnym zaciskiem. Przypomina on swoim kształtem WAR w sąsiedniej Jaskini Koralowej. Dostajemy się nim na zagruzowane dno 9 metrowej studni wlotowej Jaskini Wszystkich Świętych. Na przedłużeniu korytarza znajduje się niskie przejście dalej (można też obejść je niskim korytarzem w zawalisku). Dochodzimy do kilkunastometrowej studni za niewielkim przewężeniem. Nie zjeżdżamy w dół, lecz trawersujemy po naciekach na drugą stronę (trudność III) na tzw. Most Herberta. Możemy z niego zejść na dół, (wspinaczka, trudność III), lub zjechać na drugą stronę (spit). Osiągamy ładną salkę o piaszczystym dnie i ładnych naciekach na stropie. Sala ta stanowi zapewne fragment większej całości zawalonej gruzem prawdopodobnie w trakcie eksploatacji szpatu w latach 1905-17.

W roku 1962 grotołazi częstochowscy B. i A. Przewłoccy, B. Kopeć i K. Kościelecki odkryli korytarz BAKK (nazwa pochodzi od początkowych liter imion i nazwisk odkrywców). Po przeciwnej stronie grzbietu w 1960 roku prace nad wydobywaniem gruzu z 4-metrowej studni rozpoczęli grotołazi ze Speleoklubu PTTK z Warszawy. Prace kontynuowane przez grotołazów z Częstochowy trwały do 1963 roku. 7 lipca grupa w składzie Z. Biernacki, H. Kaniut i K. Kościelecki dotarła do zacisku i po jego pokonaniu osiągnęła obecnie znane dno Jaskini Wszystkich Świętych. 8 sierpnia 1963 S. J. Kopeć i Z. Biernacki pokonali zacisk łączący obie jaskinie.

Długość:    245 m
Głębokość:  24 m
/kompleksu jaskiń Wszystkich Świętych i Olsztyńskiej/


Fot. Epimenides - Przełaz nad studnią w Avenie Wszystkich Świętych

powiększ
Rys. Epimenides - Kompleks J. Olsztyńskiej i Wszystkich Świętych

Zobacz także

rez. Sokole Góry
J. Olsztyńska
J. Koralowa
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony