IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Zabytkowe kościoły na Jurze

ZABYTKOWE KOŚCIOŁY

bazylika w Olkuszukościół w Modlnicy

Dla miłośników historii sztuki niewątpliwą atrakcją regionu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Wieluńskiej są zabytkowe kościoły licznie tu występujące. Związane jest to po części z intensywnym tu rozwojem osadnictwa już w średniowieczu. Wraz z napływem ludności oraz rozwijaniem się sieci osadniczej powstawały liczne interesujące budowle sakralne.

Tu znajdują się jedne z pierwszych na terenie Polski kamiennych budowli (Siewierz, Giebło, Wysocice, Kraków-Wawel). Obok skupiska kościołów w Krakowie (wielu o wybitnych walorach artystycznych) po okolicy rozproszyły się prawdziwe perełki architektury. Cennym takim obiektem jest choćby fara w Olkuszu, czy też kościoły w Krzeszowicach, Siewierzu, Jerzmanowicach, Bolechowicach, Koziegłowach, Kłobucku, Morawicy, Olsztynie, Pilicy, Żarnowcu, Rudzie, Częstochowie , czy też Wieluniu.

Na szczególną uwagę obok budowli murowanych zasługują zabytki budownictwa drewnianego. Kilkadziesiąt cennych kościołów jest niezwykle cennych. Najstarsze z nich pochodzą z przełomu XV i XVI w. np. Racławice (1511 r.), Paczółtowice (1518-20) i Gidle. Z 1 poł. XVI w. pochodzi interesująca grupa kościołów drewnianych z okolic Wielunia (Grębień, Łaszew (ok. 1500), Popowice, Kadłub, Gaszyn, Wierzbie i Wieluń), która ze względu na odmienność stylu zostały wyodrębnione w kościółki typu wieluńskiego.

Kościoły te wpisały się do charakterystycznego jurajskiego krajobrazu stanowiąc dziś niewątpliwą atrakcję turystyczną dodając uroku wiejskiej zabudowie.

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony