IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Kryspinowska w Kryspinowie

JASKINIA KRYSPINOWSKA

Znajduje się w Kryspinowie, w nieczynnym kamieniołomie na północ od drogi Kraków - Liszki. Zwiedzanie dostępne po pokonaniu 3,5 metrowej studzienki. Jest to obecnie rzadki na Jurze przykład jaskini z wodnymi podziemnymi jeziorkami, w związku z czym została uznana za pomnik przyrody.

Niestety, bliskie otoczenie otworu i partie wstępne do studzienki, przypominają rupieciarnię. Należy zachować szczególną uwagę by nie nadziać się na deski lub płyty pilśniowe z gwoździami, akcesoria samochodowe itp. Uwaga też na oczy, z otworu sporadycznie wylatują stworzenia przypominające kury domowe, a że zdarza się im tam zaglądać częściej niż przez przypadek świadczą liczne odchody. Uważać należy również aby nie zaplątać się w pozostawione przez niewprawnych speleologów dość liczne sznurki.

Do wewnątrz prowadzi otwór z dna niewielkiego leja na dnie wspomnianego kamieniołomu. Za nim krótki korytarz doprowadza do 3,5-metrowej studzienki, po pokonaniu której otwiera się duża sala. Jaskinia ta powstała na sieci spękań, zatem odchodzące od tej "centralnej" sali korytarze, wzajemnie się przecinają tworząc swoisty labirynt. Jaskinia powstała w warunkach całkowitego wypełnienia korytarzy stojącą wodą, stąd charakterystyczna forma "gąbczastych" korytarzy. Interesujące jest, że taki stan jaskini stanowi jedną z najwcześniejszych form rozwojowych krasowych próżni. Drugi czynnik wskazujący na młody wiek jaskini to licznie występujące jeziorka, niektóre dochodzące do 2 metrów głębokości.

Mimo tego, że w jaskini nie występują żadne nacieki, to w jej ścianach można napotkać na obmyte przez wodę buły krzemienia i ławice odporniejszego wapienia. Dno jaskini pokrywa rumosz, bloki skalne i glina.

Jaskinię poznano prawdopodobnie w wyniku eksploatacji wapienia w kamieniołomie. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi już z 1920 r. Jaskinia posiadała w przeszłości i drugi otwór, obecnie zalany betonem.

Długość:    255 m
Głębokość:    5 m


Fot. Epimenides - Otwór wejściowy


Fot. Epimenides - Jedno z jeziorek w jaskini

powiększ
Rys. Epimenides - Plan J. Kryspinowskiej

Zobacz także

Kryspinów
Kraków
Liszki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony