IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Ostrężnik - rys miejscowości

OSTRĘŻNIK

Przysiółek Trzebniowa w gminie Niegowa, powiat myszkowski, natomiast zamek i rezerwat na terenie gminy Janów, pow. częstochowski, woj śląskie. Niewielkie śródleśne osiedle położone w malowniczej dolinie Wiercicy. PKS. W Ostrężniku znajduje się niewielki śródleśny parking samochodowy, niestety z uwagi na atrakcyjność tego regionu w sezonie ciężko tu znaleźć miejsce. W pobliżu bar "Ostrężnik".

Ostrężnik stanowi ważny węzeł turystyczny. Spotykają się tu dwa najważniejsze turystyczne szlaki piesze na Jurze - czerwony Szlak Orlich Gniazd i niebieski Warowni Jurajskich. Od wzgórza z zamkiem bieg rozpoczyna również czarny pieszy Szlak Gór Gorzkowskich [dawniej zielony zwany szlakiem Ostrężnik-Julianka]. Na terenie rez. Ostrężnik wytyczona została również żółta ścieżka dydaktyczna "Tropem tajemnic". Z Ostrężnika do Janowa biegnie też pieszo-rowerowa ścieżka "Szlak ku źródłom. Można rowerem - można spacerem"
Przez miejscowość przebiegają też czerwony rowerowy szlak Orlich Gniazd, zielony rowerowy szlak "Zygmunta Krasińskiego i Transjurajski Szlak Konny

pocz. XIV w. - obecnie domniemuje się, że w tym czasie prawdopodobnie z inicjatywy Jana Muskaty, biskupa krakowskiego i starosty krakowskiego został wybudowany tutejszy zamek

1848 i 1886 - najwcześniejsza wzmianka o zamku i jaskini Ostrężnickiej

1854 - odbywając przyrodniczą podróż po Jurze profesor Antoni Waga odnotował m.in. ludowe podanie o źródle pod Ostrężnikiem

lipiec 1863 - na wieść o klęsce wojsk rosyjskich pod Janowem, płk Ernroth osobiście wyruszył na czele swojego oddziału z Częstochowy i dopadł oddział powstańców pod dowództwem Z. Chmieleńskiego  w lesie koło Zaleszyc (w pobliżu Śmiertelnego Dębu, ok. 3 km na północ od Janowa). Powstańcom jednak udało się umknąć do Potoka a następnie pod osłoną lasów przedostać do ruin ostrężnickiego zamku. Ścigany zmuszony był wycofać się dalej przez Czatachowę w rejon Koziegłów. Z historią ta związana jest jedna z legend o zakopanych w zamku ostrężnickim skarbie powstańczym. Faktycznie jednak skarb w postaci ok. 5200 złotych rubli skradzionych Rosjanom w czasie zwycięskiej bitwy w Poniku i Janowie był na zamku tylko krótko przetrzymywany.

1939-45 - podczas okupacji hitlerowskiej liczne okoliczne groty i jaskinie były wykorzystywane przez partyzantów jako szpitale polowe

9 lipca 1954 - w pobliżu Ostrężnika odkryto Jaskinię Wiercica

1959 - inwentaryzacja J. Wiercica

1959-60 - na zamku przeprowadzono archeologiczne powierzchniowe badania sondażowe

1960 - utworzenie rezerwatu “Ostrężnik”

1966 - w J. Wiercica odnaleziono największe w Polsce szczątki niedźwiedzia jaskiniowego a w J. Ostrężnickiej kły tego zwierzęcia 

20 października 1990 - historyczne odkrycie Jaskini Wiernej przez zespół K. Irzyk, S. Janota, Z. Rysiecki, B. Łabanowicz i A. Porębski

27 października 1990 - odkrycie kolejnych korytarzy w J. Wiernej

21 kwietnia 1991 - następne odkrycia nowych korytarzy w J. Wierna dokonane przez T. Szczęśniaka i S. Heroda

28 kwietnia 1991 - ostatnie wielkie odkrycia w J. Wierna dokonane przez T. Szczęśniaka i S. Heroda, Z. Rysieckiego i M. Wilka ustanawiające nową długość tej jaskini, co dało jej palmę pierwszeństwa na Jurze 

2000-2003 - badania archeologiczne na zamku

27 kwietnia 2008 - otwarcie pieszo-rowerowej ścieżki "Szlak ku źródłom. Można rowerem - można spacerem". Nazwa została wymyślona przez czytelników "Gazety Wyborczej" w ramach ogłoszonego konkursu.

Warto zobaczyć:

Na wzgórzu na południe od Ostrężnika znajduje się rezerwat leśny "Ostrężnik" z ruinami zamku, Jaskinią Ostrężnicką oraz okresowo czynnym silnym wywierzyskiem położonym u stóp góry zamkowej [opis przy rez. "Ostrężnik"].

W Ostrężniku wytyczono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną "Tropem tajemnic" o długości całkowitej 1,5 km. 

We wzgórzu na wschód od osady znajdują się dwie interesujące jaskinie: najdłuższa na Jurze - J. Wierna i jedna z najgłębszych - J. Wiercica.

W sąsiedztwie J. Ostrężnickiej znajduje się również schronisko Małe w Ostrężniku (6 m długości), zaś w okolicy J. Wiercica również J. Potrzask (dł. - 30 m), J. Szpatowców (dł. - 20 m) i J. Chuda (dł. 53 m). Na południowy wschód od Ostrężnika w lesie występują również mniejsze schroniska o długości od 4 do 11 metrów.

Z Ostrężnika od 2008 r. można pieszo lub rowerem pokonać 10 km odcinek ścieżki "Szlak ku źródłom. Można rowerem - można spacerem" 

powiększ
Skała z ruinami, widać otwór J. Ostrężnickiej, fot. D. Orman

powiększ
Ostrężnik. Resztki baszty i muru obwodowego, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Ruina wejścia, fot. D. Orman

powiększ
Skała z J. Ostrężnicką, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Wnętrze J. Ostrężnickiej, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Panorama skał Ostrężnika z otworem J. Ostrężnickiej - widok od wsch., fot. D. Orman

powiększ
Panorama skał Ostrężnika - widok od płn., fot. D. Orman

powiększ
Panorama rez. Ostrężnik, fot. D. Orman

Zobacz także

ruiny zamku Ostrężnik
J. Ostrężnicka
J. Wiercica
J. Wierna
rez. Ostrężnik

szlak Orlich Gniazd
szlak Warowni Jurajskich
szlak Gór Gorzkowskich
szlaki rowerowe
Transjurajski Szlak Konny
ścieżki dydaktyczne

Janów
Trzebniów
Żarki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony