IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Żarska w Dolinie Racławickiej

JASKINIA ŻARSKA

Jaskinia położona w Wąwozie Żarskim w Dolinie Racławickiej.  Rozwinięcie poziome nie nastręcza trudności przy zwiedzaniu. 

Do jaskini kierujemy się od wsi Dubie położonej w dolinie Racławickiej. Idąc za zielonymi znakami szlaku turystycznego w górę dolinki przy ostatnich domach tej wsi (leśniczówka), gdzie kończy się rezerwat odbijamy od szlaku wraz z drogą do Żar w prawo. W miejscu gdzie droga ta ostro skręca w lewo, tuż przed tym zakrętem wchodzimy w prawo w leśną drogę. Tu po pokonaniu drewnianego mostu idziemy w lewo dnem Wąwozu Żarskiego. Wąwóz ten staje się coraz głębszy, a na wschodnim jego zboczu pojawiają się skałki. Za ostatnimi z nich skręcamy w prawo i pokonując  to zbocze dochodzimy do małej równinki ze skałkami. I podnóża tych form skalnych znajduje się otwór wejściowy do jaskini niewidoczny z daleka.

Do wnętrza próżni prowadzą zatarasowane blokami skalnymi duże otwory w skale. Tworzy ją jedna duża komora z niewielkimi odnogami. Powstała ona na powierzchni styku ławic nachylonej w głąb skały. 

Namulisko gliniaste przy wejściu zasłane liśćmi.

Jaskinia posiada ubogą szatę naciekową reprezentowaną przez nieliczne żebra i niewielkie stalaktyty.

Pierwsza informacja pisana o jaskini pochodzi z 1878 (W. Ściborowski). W 1879 G. Ossowski przeprowadził tu badania namuliska. 

 

Długość: 74 m

powiększ
Rys. Epimenides - Plan J. Żarskiej

Zobacz także

rez. Dolina Racławicka
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony