IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Samsonowicza w rezerwacie Węże

JASKINIA SAMSONOWICZA (Węże I)

Na terenie rez. Węże. 

Ma charakter kotła krasowego. 

W 1933 geolog Jan Samsonowicz odkrył w niej tzw. brekcję kostną, czyli zespolone kalcytem kości zwierzęce. Przypuszcza się, że od około 6 mln do 1 mln lat temu pod koniec okresu trzeciorzędowego, studnia tej jaskini stanowiła swego rodzaju pułapkę, w którą wpadały zwierzęta i nie mogąc się wydostać padały w niej. W ten sposób zgromadziło się tam sporo kości zakonserwowanych w kalcycie. Z nich można ustalić, że na tym terenie żyły różnorodne gady i płazy, borsuki, lisy, kuny, niedźwiedzie, nosorożce, jelenie, krety, nietoperze, zające, wiewiórki, bobry, norniki, myszy itd.

Długość:   12 m
Głębokość: 9 m

Zobacz także

rez. Węże
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony