IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Biała w Ojcowskim Parku Narodowym

JASKINIA BIAŁA

Jaskinia o rozwinięciu poziomym, zwiedzanie bez trudności, jednakże wymaga uzyskania zezwolenia Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego.

Jaskinia położona jest w Wąwozie Jamki w Ojcowskim Parku Narodowym. Dojście dnem ww. Wąwozu bez szlaków. Minąć należy położone po lewej stronie wąwozy Pradła i Dzikowiec. Dalej mijamy stojącą przy ścieżce skałkę z otworem schroniska Pustelnia i po 50 m schodzimy ze ścieżki w kierunku grupy skał położonych na przeciwległym zboczu wąwozu. Nieduży otwór tej jaskini położony jest u podnóża skał wśród dużych skalnych odłamów. Drugi otwór jest trudno dostępny i znajduje się w ścianie skalnej. Otwory jaskini zamknięte są kratami. Klucze znajdują się w dyrekcji parku.

Za otworem wejściowym znajduje się obszerny korytarz. Odbiega z niego kilka niewielkich odgałęzień, zamkniętych zawaliskiem z kamieni i gleby, przez które przebijają się korzenie drzew świadczące o bliskości powierzchni ziemi. Korytarz główny przechodzi w wąską, niedostępną szczelinę. W końcowej swej części prawie pod kątem prostym krzyżuje się on ze szczeliną, na której rozwinięty jest dalszy ciąg jaskini. Na przecięciu tym powstał 9-metrowy komin wyprowadzający na powierzchnię. Dalej biegnie stąd korytarz prowadzący w głąb. Jest on początkowo niski, lecz po kilku metrach przechodzi w obszerną komorę dochodzącą w szczelinowatych kominach do 15 metrów wysokości. Salę dzieli duży filar, zamyka ją półokrągła nisza.

Szata naciekowa jaskini jest uboga, jedynie w końcowej sali spotykamy wodospady naciekowe, powstałe z częściowo stwardniałego mleka wapiennego o czysto białej barwie oraz niewielkie makarony. Namulisko jest gliniaste, z dużą ilością kamieni na powierzchni. 

Pierwsza wzmianka o jaskini, W. Sciborowskiego, pochodzi z roku 1878. Jaskinia Biała została uznana za zabytek w roku 1924. Zinwentaryzowana przez K. Kowalskiego w roku 1950.

Długość:      75 m
Deniwelacja: 9 m

powiększ
Rys. Epimenides - Plan J. Białej

Zobacz także

Ojców
Ojcowski PN
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony