IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Informacje geograficzne o Wyżynie (Jurze) Krakowsko-Częstochowskie

GEOGRAFIA

Widok z ostańca

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska popularnie zwana Jurą Krakowsko-Częstochowską lub po prostu Jurą to niezwykły region. Jako jeden z nielicznych w Polsce terenów charakteryzuje się niebywałą różnorodnością rzeźby terenu.

W szczególności chodzi tu o "barwność" rzeźby terenu, która na niewielkiej powierzchni potrafi zadziwiać swoim urozmaiceniem. Czegóż tu nie ma. Krajobraz jurajski to mieszanka elementów górskich (góry, doliny, wodospady, źródła rzek, turnie skalne, jaskinie, przełomy rzek itd.) z  elementami nizinnymi (rozległe panoramy, mokradła, piaszczyste wydmy itp.). Jakby tego było mało w to wszystko wplątany jest unikatowy na skalę Europy element pustynny. To tu znajduje się słynna Pustynia Błędowska,  niestety obecnie zarastająca roślinnością. Jest to najbardziej znany, obszar piaszczysty, ale nie występujący w osamotnieniu. Otóż na Jurze występują również rozległe ale mniejsze niż wspomniany tereny piaszczyste z piaszczysta pustyńką okolic Ryczowa na czele.

Region Jury ma wiele do zaoferowania. Oprócz niebagatelnych walorów przyrodniczo- krajobrazowych powstało tu wiele ośrodków miejskich z przewagą zabudowy małomiasteczkowej. Większe aglomeracje powstały na obrzeżach Wyżyny stanowiąc obecnie doskonałą bazę wypadową. Wobec zmian jakie zaszły w polskiej gospodarce wiele znajdujących się tam niezwykle uciążliwych dla środowiska zakładów przemysłowych zostało zamkniętych poprawiając tym samym stan środowiska. Wraz z likwidacją wielu miejsc pracy niestety znacznie wzrosło bezrobocie przez co przeważająca większość miast Jury straciła nieco na znaczeniu dla gospodarki.

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony