IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Ciesenć

JASKINIA CIESENĆ (Ciesnyć)

Jaskinia ta znajduje się w zalesionym wzgórzu na zachód od Huciska Ryczówczańskiego położonego na południe od Ryczowa. Jest to ciekawa jaskinia naciekowa odkryta niedawno i szybko zabezpieczona kratą w celu ochrony jej cennych walorów. 

Otwór wejściowy znajduje się u podnóża muru skalnego, 500 m na północny zachód od wsi. Jaskinia rozpoczyna się krótkim korytarzykiem opadającym w dół. Na prawo odchodzi od niego ciasny przełaz, w którym zainstalowana została stalowa krata. Za tym przełazem, za studzienką i progiem znajduje się spora pochylnia obrywająca się 6-cio metrową, przewieszona studnią. Na jej dno można dostać się posługując się sprzętem i technikami wspinaczkowymi (zjazd). Istnieje również możliwość obejścia wspomnianej studni pokonując ciasne przełazy (ZII). 

Dno studni stanowi sala rozwinięta na kierunku Północ-Południe i w najdłuższym miejscu mierzy około 20 metrów. Wysokość sali osiąga 8 metrów. Nierówne dno sali zalegają bloki skalne. Ściany sali przebijają liczne rury i kominy tworząc plątaninę korytarzyków. W południowo-wschodnim krańcu sali z poziomu dna biegnie w dłó niski korytarzyk przechodzący w niewielka studzienkę, której dno stanowi najniższy punkt jaskini. W południowej części sali zaczyna się długi kręty, wygładzony przez wodę i pokryty naciekiem Korytarz Krystyny.

Na powierzchni osadów można spotkać współczesne szczątki drobnych gryzoni. Szata naciekowa jaskini jest bardzo ciekawa i różnorodna. Najbardziej interesujące są pola pizolitów i nacieki w kształcie grzybków.

Jaskinia została odkryta stosunkowo niedawno bo w 1997 roku. Początkowo w dniu 13 kwietnia tego roku w czasie wyjazdu inwentaryzacyjnego przeprowadzonego przez Adama Poloniusa i Jerzego Sławińskiego wraz z dziećmi: Rochem Sławińskim (12 lat) i Łukaszem Poloniusem (13 lat) natrafiono na niewielkie schronisko. W czasie pierwszej penetracji z powodu braku sprzętu dotarli oni do przewieszonej studni. Na dnie pierwszej studzienki znaleziono wtedy zbutwiałą rękawiczkę, ale nienaruszone namulisko pozwalało zakładać, że znajomość jaskini ograniczyła się do tej pory jedynie do wstępnego korytarzyka. Kolejny wyjazd, który odbył się 29 maja 1997 roku pozwolił zidentyfikować i poznać niemal całą znana dziś jaskinię. Niedługo potem otwór został zabezpieczony kratą. pomiarów jaskini dokonali: M. Szelerewicz, A. Górny, P. Malina, J. Sławiński w czasie trzech  sesji w październiku 1998 r.

Długość:    245m
Deniwelacja: 22,4 m (-21,5; +0,9 m)


Fot. Epimenides - wnętrze J. Ciesenć


Fot. Epimenides - draperie w Korytarzu Krystyny

powiększ
Rys. Epimenides - plan J. Ciesenć

Zobacz także

Ryczów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony