IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Wielkanocna koło Piaseczna

JASKINIA WIELKANOCNA

Jaskinia zlokalizowana w zalesionym grzbiecie góry położonej na zachód od Piaseczna. 

Interesująca choć nieduża jaskinia o pionowym układzie zatem zwiedzanie wymaga użycia sprzętu alpinistycznego. 

Próżnia rozpoczyna się kwadratową pionową studnią o głębokości 11 m. W początkowej części (4-6 metrów) studnia ma charakter szybu kopalnianego (sztucznie poszerzona przez człowieka - ślady wierteł), a w środkowej części studnia przedzielona jest pochylnią. Z dna studni prowadzi wejście do niskiej salki, skąd ciasny przełaz prowadzi do obszernej komory o wysokości 8 m. Dno komory zajmuje wielkie i bardzo strome usypisko, które podchodzi do miejsca położenia pierwotnego otworu wejściowego do jaskini - obecnie niedostępnego. W tym miejscu strop jaskini jest położony tuż pod powierzchnia ziemi na co wskazują obficie zwisające ze stropu korzenie drzew. 

Ze względu na intensywną eksploatację szpatu w jaskini szata naciekowa została niemal doszczętnie zdegradowana. Pozostałości nacieków można znaleźć jeszcze tylko na półce skalnej i w niewielkim korytarzyku, który stanowi odgałęzienie komory oraz nacieki w bocznych salkach z kominkami oddzielających się od pierwszej komory.

Jaskinię tą odkryli najprawdopodobniej poszukiwacze szpatu w początkowym okresie okresu międzywojennego. Szpatowcy poszerzyli też otwór jaskini, aby mogli swobodnie wydobywać urobek. Według relacji właściciela "szpaciarni" położonej na sąsiednim wzgórzu Sowiniec, w Jaskini Wielkanocnej eksploatowano szpat w dużych ilościach. Trudno jednak obecnie określić we wnętrzu jaskini miejsca, gdzie wydobywano urobek. Po zaprzestaniu eksploatacji jaskinia została zapomniana i dopiero w sierpniu 1968 r. została ponownie odkryta przez grotołazów z Częstochowy [M. Bednarek i J. W. Radziejowskich]. W 1974 r. członkowie Speleoklubu PTTK z Zawiercia wykonali przekop do komory końcowej tym samym znacznie powiększając jaskinię. Uwzględniona we "Wstępnej rejonizacji jaskiń" M. Czepiela, opublikowanej w 1976 r. Niewielka salka z kominkiem w rejonie wylotu studni została odkryta przez M. Wiśniewskiego i P. Ostrowskiego 18 lutego 1996 roku. W roku 1998 krążyły w środowisku niepotwierdzone informacje o całkowitym zasypaniu przełazu do komory końcowej. Obecnie przełaz jest drożny, chociaż wydaje się iż nieco węższy niż wynika to z planu.

Jaskinia jest zimowym siedliskiem nietoperzy. Można tam spotkać gacki wielkouche i podkowce małe. Nieraz hibernuje tam nawet kilkanaście sztuk pojedynczo i w koloniach.

Długość:     77 m
Głębokość: 13 m


Fot. Epimenides - zjazd do studni wejściowej


Fot. Epimenides - boczny kominek z naciekami

powiększ
Rys. Epimenides - plan J. Wielkanocnej

Zobacz także

Piaseczno
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony