IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Jasna w Strzegowej

JASKINIA JASNA W STRZEGOWEJ (Jama, Biała)

Jaskinia ta znajduje się w skałach wzgórza Jama (Jamy) na zachód od Strzegowej.

Właściwie są to dwie oddzielne jaskinie połączone rodzajem wąwozu. Całość jasna i w większej części dość obszerna. Wg niektórych porównywana do tunelu złożonego z 2 komór i kilku korytarzy bocznych. W stropie kilka okien skalnych.

Jest to obszerna komora z otworami w stropie. W jej zachodniej części znajdują się silnie zerodowane korytarzyki, podzielone krawędziami i prożkami. Pozbawione osadów, stromo pną się ku górze. Spotykamy tu zwietrzałe nacieki. Nieco dalej tunel z częściowo zawalonym stropem prowadzi do drugiej części jaskini, zwanej Lisimi Jamami. Jest to niewielki tunelik z ciasnymi odgałęzieniami. Prawie cała jaskinia jest jasna.

Jaskinia jest znana i zwiedzana od dawna. Pierwsza wzmianka, P. Przesmyckiego, pochodzi z roku 1912. W latach 1947 i 1949 L. Sawicki prowadził tu badania archeologiczne, całkowicie rozkopując namulisko. Wyróżniono wówczas 8 poziomów; w najstarszym (na skalnym dnie znaleziono szczątki fauny (m. in. niedźwiedzia jaskiniowego), w poziomie szóstym materiały z młodszego paleolitu, a w siódmym - z neolitu. W latach 1992-1994 prowadzono badania weryfikujące odkrycia Sawickiego. Ich wynikiem było odkrycie ponad jaskinią, na szczycie skały, osady produkcyjnej z pracowniami krzemieniarskimi produkującymi na skalę przemysłową siekierki krzemienne.
Jaskinia zinwentaryzowana została przez K. Kowalskiego w roku 1949.

Znaleziska z górnego paleolitu (30 tys. lat p.n.e.) zaliczane do kultury oryniackiej.

Długość: 85 m

powiększ
Fot. Dariusz Orman - wzgórze Jamy

powiększ
Fot. Dariusz Orman - wzgórze Jamy - między drzewami widoczne otwory J. Jasnej w Strzegowej

powiększ
Fot. Dariusz Orman - główny otwór wejściowy do J. Jasnej w Strzegowej

powiększ
Fot. Wiesław Biernacki - wejście do J. Jasnej w Strzegowej

powiększ
Fot. Wiesław Biernacki - jedno z wejść do J. Jasnej w Strzegowej

powiększ
Fot. Wiesław Biernacki - szczeliny skalne w jaskini

powiększ
Fot. Wiesław Biernacki - wylot otworu w stropie jaskini

powiększ
Rys. Epimenides - plan jaskini Jasnej w Strzegowej

Zobacz także

Strzegowa
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony