IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Ciasny Awen w Dolinie Szklarki

JASKINIA CIASNY AWEN

Jaskinia o pionowym rozwinięciu na zachodnim zboczu Doliny Szklarki. Ze względu na małą szerokość szczeliny wejściowej jest zaliczana do najtrudniejszych na Jurze. Do zwiedzania zalecane użycie liny, chociaż można ją pokonać bez nich stosując techniki wspinaczkowe (zapieraczka). Niebezpieczeństwo stanowią ponadto spadające kamienie i zaklinowane głazy.

Do jaskini najlepiej dojść od przystanku autobusowego Szklary I znajdującego się koło wywierzyska. Od przystanku kierujemy się w dół. Po pokonaniu kilkuset metrów po lewej stronie widać kamieniołom z osuwiskiem, naprzeciwko którego znajduje się wylot bocznej dolinki. Kierujemy się do niej poprzez mostek . Po ok. 200 metrach skręcamy w lewo na zalesione zbocze, którym dochodzimy na grzbiet wzgórza. Otwór jaskini to pionowa studnia w ziemi, usytuowana nad grzędą skalną opadającą do doliny Szklarki.

Jaskinia powstała na pionowym pęknięciu. Kolejne poziomy próżni i półki powstały w wyniku zaklinowania się w szczelinach spadających głazów. Za ciasnym otworem znajduje się niewielkie rozszerzenie, skąd szczelina opada 23 metry w dół. Dalej szczelina zawęża się coraz bardziej tworząc liczne zaciski o szerokości miejscami poniżej 30 cm. Dno studni zamyka poziomy korytarz. 
W kierunku północno-wschodnim dno opada dalej, ale niewielka szerokość szczeliny uniemożliwia dalszą penetrację. 
W kierunku południowo-zachodnim szczelina poprzez zaciski (ZIII i pionowy ZI) doprowadza od kolejnej studni, tym razem 12-metrowej. Powstała ona na 60-70 centymetrowej szczelinie i doprowadza do dna jaskini. Nad studnią znajduje się rozgałęziony komin kończący się ok. 5 m poniżej powierzchni.

Jaskinia posiada uboga szatę naciekową występującą w niższych jej partiach (polewy i niewielkie stalaktyty). Szczególnie ciekawą formą jest Kropielnica w Szerokiej Salce. Dno wyściela rumosz skalny. W jaskini obserwowano 5 nietoperzy - podkowców małych.

Jaskinia została odkryta przez A. Górnego i J. Małotę w 1970. Najniższe partie zostały zdobyte i poznane przez W. Wilka 16 września 1973 r. 10 lutego 1996 A. Przeniosło, J. Kućmierz i J. Nowak odkryli najnowsze partie jaskini.

Długość:   150 m
Głębokość: 37 m

powiększ
Rys. Epimenides - plan J. Ciasny Awen

Zobacz także

Szklary
rez. Dolina Szklarki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony