IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia W Sułoszowej

JASKINIA W SUŁOSZOWEJ

Jaskinia o poziomym rozwinięciu, ale korytarze miejscami ciasne i strome. Położona jest w sąsiedztwie wsi Sułoszowa, z której najlepiej do nie dojść. 

Z drogi we wsi, na ok. 2 km od Pieskowej Skały należy wejść w boczną dolinkę od zachodu. Dochodzimy do końca ściany lasu z niewielkimi skałkami i skręcamy na południe, dalej wzdłuż lasu. Przekraczamy drogę pop czym ponownie skręcamy w lewo w las. Otwór jaskini znajduje się u podnóża niewielkich skałek, kilkadziesiąt metrów za drogą i jest z dala niewidoczny, gdyż znajduje się w niewielkim zagłębieniu. 

W głąb jaskini prowadzi stromy korytarz, który po pokonaniu kilku kilometrów rozdziela się na dwie odnogi prowadzące do sal połączonych w dalszej ich części. Dno jaskini na całej długości opada a jaskinia wydaje się być podstropową częścią dużej próżni, w znacznej mierze wypełnionej rumoszem skalnym.
Sala położona położona w przedłużeniu korytarza biegnącego od otworu wejściowego jest dosyć obszerna, ale bardzo niska (miejscami dochodzi tylko do 2 metrów). W kierunku południowym przechodzi ona w bardzo niski ale zarazem szeroki korytarz dostępny tylko na długości kilku metrów. Wschodnią część ogranicza wielki blok skalny, który odpadł od ławicy, w wyniku czego pomiędzy nim a stropem powstała wąska szczelina. Na bloku utworzyły się niewielkie stalagmity. Za nim w kierunku wschodnim prowadzi 15-metrowej długości korytarz o silnie skorodowanych ścianach.
Druga ze wspomnianych sal jest wyższa. W jej zachodniej części występują odpadnięte fragmenty ławic tworzące szczelinowate niedostępne korytarze. 

W jaskini tej spotyka się dużo mleka wapiennego na ścianach. Ponadto z nacieków występują tu: polewy, stalaktyty, stalagmity oraz żebra naciekowe, które można znaleźć dobrze zachowane w kominach i niedostępnych wnękach, a w częściach dostępnych w stanie zdewastowanym. 
Dno jaskini zalega rumosz i bloki skalne.

Jaskinia znana jest z opisu z 1911 dokonanego przez S. Czarnkowskiego. W 1948 została zinwentaryzowana przez K. Kowalskiego.

Długość:          80 m
Głębokość:      16,5 m

powiększ
Rys. Epimenides - Plan Jaskini W Sułoszowej

Zobacz także

Sułoszowa
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony