IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rys postaci związanych z regonem

HISTORYCZNE POSTACIE ZWIĄZANE Z REGIONEM

Jura to magiczne miejsce. Wszyscy znają jej zabytki i walory przyrodnicze, jednak niewiele osób ma świadomość, że na tym terenie urodziło się i żyło wielu wybitnych Polaków. Wieść o tych wyjątkowych ludziach rozeszła się również szybko poza granice kraju.

Jakież zdziwienie może budzić informacja, że to właśnie tu urodził się i na długo z tą ziemia związał się słynny polski dziejopisarz Jan Długosz.

Tu również urodził się wybitny astronom Marcin Bylica, który wybudował na Węgrzech pierwsze na świecie obserwatorium astronomiczne.

Elżbieta Pilecka z Pilicy natomiast zasłynęła stając się żoną króla Władysława Jagiełły.

Tu żyli również wielcy patrioci i reformatorzy gospodarki regionu. Doskonałym przykładem na to jest postać Stanisława Warszyckiego - pana na Dankowie, który jako jeden z nielicznych magnatów w czasie "potopu" szwedzkiego pozostał w kraju nie podporządkowując się przy tym najeźdźcy.

Wspaniałą postawą zasłynęła również mieszkająca do śmierci z Wielunia Joanna Żubr, która za swe bohaterskie czyny została uhonorowana Orderem Virtuti Militari.

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony