IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Gorenicka koło Gorenic i Paczółtowic

JASKINIA GORENICKA

Jaskinia znajduje się na szczycie zalesionego wzgórza, pomiędzy Paczółtowicami i Gorenicami po zachodniej stronie drogi. Ze względu na poziome rozwinięcie jaskini zwiedzanie bez trudności. 

Najlepiej dojść do tej jaskini kierując się z Doliny Eliaszówki na północ, gdzie po ok. 1 km od minięcia drogi do Paczółtowic skręcić należy w lewo do zalesionej dolinki. Tą dolinką dochodzimy do polanki i dalej idziemy przecinką w górę na grzbiet wzgórza ze skałkami kryjącymi otwory jaskini. 

Jaskinia ma pokrój długiego krętego korytarza łączącego dwa główne otwory jaskini. Ze względu na to, że niemal cały obiekt jest jasny i mało ciekawy ta próżnia skalna nie posiada cech kojarzonych z jaskiniami. Ale i tu jest kilka ciekawych rzeczy, na które będąc tu warto zwrócić uwagę. Po pierwsze ładnie wymyty zachodni fragment korytarza, a po drugie interesujący 7-metrowej wysokości komin znajdujący się w rozszerzeniu korytarza wyprowadzający na powierzchnię ponad skałami. Jedynym bardziej ciekawym fragmentem tej jaskini jest 15-metrowej długości korytarz rozpoczynający się nieopodal wspomnianego komina i kończący się zamknięciem polewą. Warto zauważyć również ładny modelunek wnętrza ukształtowanego przez wodę. Na ścianach widoczny jest poziom dawnego namuliska, które zostało tu całkowicie wyeksploatowane. 

Jaskinia Gorenicka jest znana od dawna. Już w 1878 eksploatowano w niej namulisko na nawozy poprzez specjalnie do tego celu wykonanym pionowym otworem. Powodem tak nietypowej eksploatacji była odmowa klasztoru w Czernej - ówczesnego właściciela terenu obejmującego naturalne otwory jaskini - na eksploatację namuliska. Ostatecznie zinwentaryzowana w 1946 przez K. Kowalskiego.

Długość:     55 m
Głębokość:   7 m

powiększ
Rys. Epimenides - plan J. Gorenickiej

Zobacz także

Paczółtowice
Gorenice
rez. Dolina Eliaszówki
klasztor w Czernej
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony