IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Na Świniuszce w Rodakach

JASKINIA NA ŚWINIUSZCE

Jaskinia położona jest w Górze Świniuszka na północ od Rodaków. Ze względu na pionowe usytuowanie otworów wejściowych i znacznej głębokości jest to jaskinia, która wymaga do zwiedzania użycia specjalistycznego sprzętu. (kilka studni o głębokości od 5 do 7 metrów). Dodatkowym zagrożeniem dla życia grotołazów są liczne wiszące zablokowane w szczelinach skalne mosty i półki grożące oberwaniem!  

Głębokość jaskini - 37 m klasyfikuje ją pod tym względem na 8 miejscu na Jurze. Otwory jaskini położone są na północno-zachodnim zalesionym zboczu góry, przy wylocie małej dolinki. Najlepiej dojść do nich od przystanku autobusowego "Śrubarnia" przy drodze Ogrodzieniec-Klucze. Kierując się w kierunku Kluczy po ok. 500 metrach napotykamy odchodzącą od drogi w kierunku wschodnim dolinkę. Dwa otwory jaskini znajdują się za niewielkimi skałkami wśród dużego skupiska bloków wapiennych i są mało widoczne. 

Jaskinię tworzy pionowa szczelina, w których zaklinowane głazy utworzyły szereg poziomów. Stromy korytarzyk odchodzący od otworu wejściowego początkowo opada do niewielkiej salki, z której w głąb jaskini prowadzą dwie studnie.  Na poziomie -13 m studnie te łączą się w jeden ciąg. Z korytarza, który przebiega na tym poziomie dwa niezależne od siebie ciągi osiągają poziom -28 i - 37 m (dno jaskini).

Podobnie jak w większości jaskiń o charakterze szczelinowym szata naciekowa jest tu dość uboga. Obecnie stanowią ją jedynie zniszczone nacieki w dolnych partiach jaskini.

Jaskinia została zinwentaryzowana w 1972 r. przez A. Górnego do znanego wówczas poziomu -28 m. W 1981 M. Czepiel zinwentaryzował ją wg obecnie znanego stanu (-37 m) niemniej otwory jaskini znane były przez miejscowa ludność od dawna.

Długość:      127 m
Głębokość:     37 m


Fot. Epimenides - wnętrze jaskini

powiększ
Rys. Epimenides - Plan J. Na Świniuszce

Zobacz także

Rodaki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony