IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Okopy Górna w Ojcowskim Parku Narodowym

JASKINIA OKOPY GÓRNA

Znajduje się w Ojcowskim Parku Narodowym we wschodnim zboczu doliny Prądnika mniej więcej na wysokości wylotu Wąwozu Korytania do tej doliny, nieopodal Jaskini Okopy Wielka Dolna. Jaskinia ma poziome rozwinięcie i jest łatwa do zwiedzania, oprócz bocznych ciasnych odgałęzień. Jedyne trudności może sprawić dojście do niej przez stromą i niebezpieczną ścianę skalną. Zwiedzanie jaskini wymaga zgody Dyrekcji OPN.

Dojście do jaskini jak do Jaskini Wielka Dolna i dalej od niej w górę zboczem do górnej krawędzi stoku i skręcamy w prawo. Idąc wzdłuż krawędzi skalnej stanowiącej doskonały punkt widokowy dochodzimy do stromego żlebu, którym schodzimy w dół. Przy6 niewielkim schronisku skręcamy w prawo ścieżką na ścianę skalną, po czym prowadzącymi w górę stopniami dochodzimy do otworu jaskini.

Próżnia ta posiada dwa otwory wejściowe: południowo-zachodni przy którym się znajdujemy zgodnie z opisem dojścia, i północno-zachodni - niedostępny z zewnątrz z powodu usytuowania w pionowej ścianie skalnej. Pomiędzy tymi otworami ciągnie się pokaźny korytarz załamany w 2/3 długości pod kątem prostym. W miejscu tego załamania korytarz ponadto przegradza skalny murek, przed którym odchodzi na południowy wschód szczelinowaty korytarzyk, kończący się niedostępnymi szczelinami.

Spośród występującej w niej szaty naciekowej należy wspomnieć o takich formach jak: polewy, niewielkie stalaktyty i żebra. Namulisko w latach 1898-99 zostało całkowicie wyeksploatowane przez S. Czarnowskiego. 

W 1899 pojawiła się pierwsza wzmianka o tej jaskini. Pisał o niej wówczas S. Czarnowski. W 1924 uznana została za zabytek. W 1947 zinwentaryzowana przez K. Kowalskiego.

 

Długość:  58 m

powiększ
Rys. Epimenides - Plan J. Okopy Górna

Zobacz także

Ojcowski PN
Ojców
Jaskini Okopy Wielka Dolna
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony