IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Kręta w Dolinie Szklarki

JASKINIA KRĘTA

Ta niewielka i łatwo dostępna do zwiedzania jaskinia znajduje się w wąwozie w zachodnim zboczu Doliny Szklarki.

Do otworu jaskini najlepiej jest dojść od przystanku autobusowego Szklary II znajdującego się wśród zwartej zabudowy wsi. Znajdujemy przejście między domostwami i kierujemy się drogą polną wznoszącą się południowym zboczem wąwozu. Po kilkuset metrach osiągamy ścianę lasu, do którego wchodzimy dalej. Za skałką stojącą przy drodze skręcamy na zbocze w górę, do widocznych otworów jaskini.

Jaskinię tę tworzą dwa główne korytarze, które dalej łączą się w jeden. Od północno-wschodniego otworu początkowo szeroki korytarz zawęża się i zaczyna meandrować. W części przyotworowej występuje głęboka rynna denna, a w stropie kotły wirowe. W całej jaskini występują natomiast rynny boczne. Dalszy ciąg jaskini powstał na szczelinie skalnej, jest wysoki i wąski.

Namulisko gliniaste. Szata naciekowa obecnie uboga, jest reprezentowana przez polewy i draperie w dalszej części jaskini. Miejscami ściany pokrywa stwardniałe mleko wapienne.

Jaskinia zapewne znana od dawna ze względu na łatwy dostęp. Prawdopodobnie jednak z powodu rozmiarów i małej atrakcyjności zinwentaryzowana dopiero w 1976.

Długość: 44 m

powiększ
Rys. Epimenides - Plan J. Krętej

Zobacz także

Szklary
rez. Dolina Szklarki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony