IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Błotna

JASKINIA BŁOTNA

Jaskinia ta znajduje się w kompleksie Stołowej Góry na północ od Jaroszowca. Jest to jedno z największych odkryć ostatnich lat na Jurze, głównie z powodu znalezienia licznych skamieniałości, położenia otworu oraz pięknej szaty naciekowej.

Wejście do jaskini stanowi pionowa szczelina o głębokości 23 metrów, wymagająca od zwiedzającego znajomości technik i sprzętu wspinaczkowego. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że szczelina jest bardzo wąska. powierzchnię ścian pokrywają młode nacieki  pod szczeliną za zawaliskiem znajduje się niska ale obszerna sala z ładnymi białymi naciekami. Pokonując kolejne zawaliska oraz szczelinowatą studzienkę można dotrzeć do najniżej położonego miejsca w jaskini. 

Jaskinia była eksplorowana przez zespół: Janusz Chowaniec, Robert Pest, Adam Sanak oraz Andrzej Jarek i Frazik. Sugerując się wywiewem z ziemi przekopali oni 6 listopada 1988 r. około warstwę gleby na głębokość około 1 metra, co odsłoniło możliwy już do pokonania fragment szczeliny. W dniu 12 listopada tego samego roku poznano Salę z Misami, a 26 listopada osiągnięto obecne dno jaskini. Kolejnych odkryć w jaskini dokonano 10 grudnia 1988 r., kiedy to pokonany został Zacisk Komandosa i poznano leżącą za nim szczelinę. 

Długość:   140 m
Głębokość: 42 m

powiększ
Rys. Epimenides - plan J. Błotnej

Zobacz także

Jaroszowiec
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony