IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Złodziejska w Ojcowskim Parku Narodowym

JASKINIA ZŁODZIEJSKA

Jaskinia położona w narożnej grupie skał stojących w miejscu połączenia się Wąwozu Jamki z Wąwozem Pradła w Ojcowskim Parku Narodowym. Rozwinięcie poziome jaskini nie stwarza kłopotów w zwiedzaniu, ale wymagane jest zezwolenie Dyrekcji OPN.

Dojście do Wąwozu Jamki szlakiem żółtym z Ojcowa do Doliny Sąspowskiej. Dalej bez szlaku Wąwozem w górę do miejsca w którym w lewo odchodzi wąwóz Pradła. Jaskinia położona jest u zbiegu wąwozów, ale otwór jaskini widoczny z dna Wąwozu Jamki jest niedostępny. Główne wejście znajduje się od strony wąwozu Pradła. 

Jaskinię stanowi właściwie jeden duży korytarz. Za 4 metrowej wysokości otworem wschodnim dno korytarza zostało zniekształcone przez wykopy, natomiast dalej łagodnie opada w dół. W początkowej części jaskini pewną atrakcją jest ciasne przejście do otworu północnego (widocznego od strony wąwozu Jamki) znajdującego się w ścianie skalnej.   

Szata naciekowa jaskini jest uboga. Występują tu nacieki grzybkowe i wełniste, ale dominuje mleko wapienne. Namulisko jest we wstępnej części humusowe pokryte liśćmi, głębiej gliniasto-kamieniste w końcowych partiach z rumoszem skalnym. Pierwotne namulisko jaskini zostało prawdopodobnie wyeksploatowane, przez O. Grubego w okresie jego działalności w okolicznych grotach. 

W jaskini zimują nietoperze.

Jaskinia podobnie jak cała okolica znana od dawna. Zapewne do niej odnoszą się również wzmianki o grotach w okolicy Czajowic, w tym najstarsza Wiślickiego z 1850. Pierwsza pewna wzmianka o niej pochodzi z 1883 (Roemer). Po raz pierwsz nazwa Złodziejska pojawiła się w "Przewodniku po ojcowskiej dolinie" z 1910. W 1924 uznana za zabytek. W 1935 Cietak podaje opis jaskini a w 1946 inwentaryzuje ją K. Kowalski. 

Oprócz opisanej tu Jaskini Złoldziejskiej na uwagę zasługuje też niewielkie schronisko skalne położone przy otworze, po jego lewej stronie. 
Do tego schroniska prowadzi skalne okno, przez które wchodzi się do 3-metrowej studzienki o wygładzonych ścianach, rozszerzającej się ku dołowi. Ściany we wnętrzu schroniska pokryte są licznymi naciekami grzybkowymi o niespotykanym zielonym zabarwieniu.

Długość:     45 m
Głębokość:   4 m


Fot. Epimenides - wnętrze jaskini

powiększ
Rys. Epimenides - Plan J. Złodziejskiej

Zobacz także

Ojcowski PN
Ojców
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony