IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Dziewicza w Dolinie Będkowskiej

JASKINIA DZIEWICZA

Ta nieduża jaskinia znajduje się na zachodnim zboczu Doliny Będkowskiej ponad wywierzyskiem Będkówki. Dojść do niej można od tego wywierzyska kierując się na zbocze z jaskinią. Wchodząc do lasu należy kierować się nieznacznie w lewo, aż osiągniemy przecinkę, którą kierujemy się pod górę. Po dojściu do granicy lasu skręcamy w prawo polną ścieżką. Niedaleko od drogi znajduje się lej na którego dnie widnieje otwór jaskini. 

Jaskinia dzięki poziomemu rozwinięciu jest łatwa do zwiedzania, ale mało ciekawa. W bocznej odnodze do pokonania 4,5 progu niezbędna lina.

Próżnię tą tworzy obszerny korytarz z kilkoma niewielkimi odgałęzieniami. Od dużego otworu wejściowego dno jaskini opada stromo w dół, a w końcowej części podnosi się w górę. Ta część jaskini znajduje się tuż pod powierzchnią ziemi o czym świadczą wystające ze stropu korytarza korzenie drzew. Najdłuższa pierwsza z prawej odnoga odchodząca od korytarza głównego znajduje się 4,5 metrowej wysokości próg powstały w ostatnich latach w wyniku wybrania namuliska.

Szatę naciekową jaskini stanowią polewy i niewielkie stalaktyty. Cała jaskinia jest mocno okopcona, a jej dno zalega glina i kamienie.

Pierwsze opisane w literaturze badania przeprowadził w 1912 K. Stołyhwa. On również zamieścił pierwszy szkic jaskini. W ostatnich latach dokonano również eksploatacji namuliska w bocznym korytarzu.

Długość:           55 m
Głębokość: ok. 10 m


Fot. Epimenides - Otwór jaskini


Fot. Epimenides Wnętrze jaskini

powiększ
Rys. Epimenides - Plan J. Dziewiczej

Zobacz także

Będkowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony