IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Za Kratą w rezerwacie Węże

JASKINIA ZA KRATĄ (Pawlaka)

Na terenie rez. Węże

Jest położona w pn. stoku szczytowej partii Góry Zelce. Korytarze mają 3 poziomy połączone głęboką studnią.

Jaskinia jest przykładem próby zagospodarowania i udostępnienia turystom. Teren rezerwatu "Węże" został przygotowany jako całość dla turystów (zobacz również opis leżących obok Jaskiń: Stalagmitowej i Niespodzianki). Drabinki pozostawione bez stałego nadzoru konserwatorskiego z biegiem czasu niszczeją za sprawą przyrody i wandali. W okresach przed wymianą stanowią dla przypadkowych turystów zagrożenie. Szczególnie w tej jaskini drabiny ustawione są niezbyt dobrze. Pierwsza jest nieco oddalona od spągu korytarza wejściowego i niewprawny turysta dysponujący słabym światłem może spaść na dno studni. Druga (w zasadzie trzecia) przechodzi przez ciasny przełaz tak, że w dolnej części trzeba wykonać skomplikowany manewr przejścia na jej drugą stronę. 
Na pocieszenie warto zaznaczyć, że jaskinia jest w miarę ciekawa, a sama inicjatywa zagospodarowania terenu, godna pochwały.

Do wewnątrz prowadzi wąska szczelina miedzy skałkami, od góry zabezpieczona betonową płytą. Dno opada w dół do niewielkiej studzienki (drabina, zaleca się stosować zasadę ograniczonego zaufania). Dalej - kręty korytarz, początkowo niski, doprowadza do 6-metrowej (drabina i uwaga jak wyżej), wąskiej studni.
Pod studnią od strony południowej znajduje się salka ozdobiona formami naciekowymi. Na wschodniej ścianie tej komory widoczne są interesujące formy korozji wodnej. W kierunku północnym prowadzą szerokie, lecz niskie korytarze, częściowo rozwinięte na ukośnej szczelinie, a częściowo w zawalisku powstałym przez oberwanie się ławic.
Wydobycie szpatu prowadzono w jaskini w kilku miejscach, wybierając żyły kalcytu grubości 20-30 cm.
Namulisko jest gliniaste, w sali na dole miejscami piaszczyste.

Na stropie i ścianach tej jaskini znajduje się duża ilość różnorodnych nacieków m.in. stalaktyty rurkowe, stalagmity, kolumny, żebra, grzybki, mleko wapienne, wodospady kamienne, tzw. "pola ryżowe", mosty, kotły eworsyjne (wymycia w stropie jaskini spowodowane wirami wodnymi) itp. 

Pierwsza wzmianka o jaskini, autorstwa E. Potęgi, ukazała się w 1956 roku. Jaskinia ta zinwentaryzowana została przez A. Szynkiewicza w roku 1971. Od 1972 roku objęta jest ochroną, wchodząc w skład rezerwatu przyrody.

Długość:     70 m
Głębokość: 17 m


Fot. Epimenides - Pierwsza drabina


Fot. Epimenides - Druga drabina


Fot. Epimenides - Otwór jaskini

powiększ
Rys. Epimenides - plan J. Za Kratą

Zobacz także

rez. Węże
J. Stalagmitowa
J. Niespodzianka
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony