IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Sąspowska w Ojcowskim Parku Narodowym

JASKINIA SĄSPOWSKA

Jest to jaskinia o poziomym rozwinięciu, zatem po uzyskaniu koniecznej zgody Dyrekcji OPN zwiedzanie bez większych trudności. Przejście utrudnia jedynie śliski 2,5-metrowy próg a korytarze miejscami są ciasne.

Z Ojcowa kierujemy się do Doliny Sąspowskiej. Nieco powyżej ujścia do niej Wąwozu Jamki trzeba wejść na prawe (zachodnie) zbocze Doliny, podchodząc w górę równolegle do grzbietu skalnego. Otwór jaskini położony jest ok. 20 m nad dnem doliny i mimo swojej wielkości jest dosyć trudny do znalezienia. We wstępnej części jaskinia jest zamknięta kratą.

Za otworem jaskini znajduje się niewielka salka z krótkim, opadającym w dół odgałęzieniem. Główny ciąg tworzy korytarz o przybliżonym przebiegu Pn.-Wsch. - Pd.-Zach.
Od sali przyotworowej dno tego korytarza stopniowo opada w dół, aż do ciasnego przełazu prowadzącego ku górze. Za przewężeniem w dnie korytarza jest 2,5-metrowa studzienka, przy której dnie wykształciła się ładna kalcytowa draperia (przy schodzeniu należy uważać aby nie zniszczyć niewidocznych z góry nacieków).  
Po minięciu progu korytarz rozszerza się oraz podnosi się strop osiągający miejscami 10 m wysokości. 

Od przewężenia ciąg jaskini posiada bogatą szatę naciekową - co wyróżnia ją obecnie wśród "jurajskich" jaskiń. Nacieki te powstały z drobnokrystalicznego kalcytu i mleka wapiennego. Wśród form naciekowych tu występujących wyróżnić można draperie i wodospady naciekowe osiągające wysokość kilkunastu metrów. Na szczególną uwagę zasługuje jedyne na Wyżynie znane z tej jaskini pole pereł jaskiniowych, które obecnie praktycznie nie istnieje z powodu ingerencji człowieka. Mimo iż szata naciekowa J. Sąspowskiej nadal imponuje to warto pamiętać, że i tu wiele nacieków zostało bezpowrotnie zniszczonych.

W końcowej części jaskini korytarz przechodzi w przewężenie niedostępne dla człowieka. 

W środkowej części jaskini za 2,5-metrowym progiem w stropie znajduje się ciasne wejście do korytarzyka o długości 9 metrów. 

Dno jaskini jest gliniaste a w części przyotworowej pokryte rumowiskiem skalnym.

Główny ciąg jaskini znany była zapewne od dawna, ale partie za przewężeniem odkrył W. Barski i Z. Korona wiosną 1967 r. Została zinwentaryzowana przez A. Górnego w 1971, ale w l.1994-95 podczas kilku akcji M. Czart, J. Kucmierz, R. Marszałek i M. Salamon odkryli tu jeszcze wspominany 9-metrowy korytarzyk. 

 

Długość:      100 m
Deniwelacja: 13 m (?)


Fot. Epimenides - strop w środkowej części jaskini


Fot. Epimenides - kaskada naciekowa w środkowej części jaskini


Fot. Epimenides - kolumna naciekowa w końcowym korytarzu


Fot. Epimenides - oryginalna forma polewy naciekowej

powiększ
Rys. Epimenides - plan J. Sąspowskiej

Zobacz także

Ojcowski PN
Sąspów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony