IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Mąciwody w Kluczach

JASKINIA MĄCIWODY

Jaskinia ma pionowe rozwinięcie a wejście do niej znajduje się w jednej ze studni w Kluczach, zatem eksploracja wymaga użycia lin i specjalistycznego sprzętu. Ponadto fakt znajdowania się studni na prywatnej posesji wymusza uzyskanie zgody gospodarza - a ten wobec zbyt częstych wizyt grotołazów niechętnie na to przystaje, więc można się liczyć niemożnością zwiedzania. Dla miłośników penetracji jaskiń pozostaje jedynie podanie adresu: Klucze ul. Poległych 12.

Jaskinia ta jest jedną z najciekawszych próżni skalnych na Jurze gdyż część korytarzy zalana jest wodą.

Do wewnątrz jaskini prowadzi ocembrowana studnia, która na głębokości 5 m przechodzi w naturalną próżnię krasową. Dno położone na głębokości 19 metrów znajduje się już pod wodą. Próżnia o dnie wypełnionym wodą (płynącą w kierunku południowo-wschodnim) po kilku metrach tworzy syfon, w którego najniższym punkcie jaskinia osiąga swą maksymalną głębokość, wynosząca 22 m. Na wysokości 5 m nad dnem prowadzi w głąb skały wąski korytarz, z którego przez niewielki próg osiągamy szczelinę o znacznej wysokości. Dochodzimy nią do obszernej sali o dnie wznoszącym się do góry, zasłanym piaskiem. Z sali odchodzą korytarze w kierunku północnym i wschodnim.
Szata naciekowa występuje w sali (polewy i stalagmity) oraz w niewielkich fragmentach studni wejściowej. Dno jaskini pokrywa rumosz skalny, głazy i piasek.

Jaskinia została odkryta już w latach pięćdziesiątych podczas drążenia studni. Wówczas zawalono gruzem ciąg północno-zachodni. W 1975 wiadomość o jaskini dotarła do M. Bednarka, który 10 listopada wraz z J. Zygmuntem zwiedził wstępne partie jaskini. 29 maja 1976 r., grupa grotołazów w składzie: W. Bochenek, S. Kaczmarczyk, M. Kordeusz i I. Węgrzynowski odkryła dalsze, aktualnie znane partie. W syfonie były przeprowadzone w roku 1976 dwa nurkowania (W. Bochenek, G. Kapusta i A. Ociepka), jednak nie przyniosły one spodziewanych rezultatów.
Ostatnie odkrycia miały miejsce po 1986 roku. Było to odkrycie 10 m korytarzyka łączącego studnie wejściową od poziomu -12 z boczną odnogą.

Zinwentaryzowana została ona przez M. Bednarka i J. Zygmunta wg stanu z 1975, a po odkryciach - przez A. Wito w roku 1978.

Długość:   195 m
Głębokość: 23 m (-22, +1)

Studnia z wejściem do jaskini
Fot. A. Dobrzański (za Epimenides) - Studnia z wejściem do jaskini

Partie Sosnowieckie
Fot. A. Dobrzański (za Epimenides) - Partie Sosnowieckie

Studnia z wejściem do jaskini
Fot. A. Dobrzański (za Epimenides) - Sala Chwiejna

powiększ
Rys. Epimenides - Plan J. Mąciwody

Zobacz także

Klucze
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony