IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Januszkowa Szczelina koło Rabsztyna

JASKINIA JANUSZKOWA SZCZELINA

Ta niezwykle trudna i głęboka (2 miejsce na Jurze) jaskinia znajduje się Januszkowej Górze koło Rabsztyna. 

Rozwinięcie pionowe jaskini powoduje, że jej zwiedzanie wymaga użycia lin (studnia wejściowa 10 m głębokości i dwie studnie ponad 20-metrowej głębokości). Dodatkowym zagrożeniem jest występowanie licznych półek i mostów skalnych grożących oberwaniem.

Do jaskini najlepiej dojść od drogi Olkusz-Wolbrom. Idąc od strony Olkusza mijamy tory kolejowe za Rabsztynem i odgałęzienie drogi do Troksa, po czym skręcamy w prawo w leśny dukt. Na skrzyżowaniu leśnych duktów kierujmy się w prawo. Ten dukt prowadzi już u podnóża Januszkowej Góry. Skręcamy na zbocze i idziemy pod górę mijając skałki. Pionowy otwór jaskini znajduje się na niewielkim spłaszczeniu nad skałkami, kilkanaście metrów poniżej szczytu tej góry od strony zachodniej.

Do wnętrza prowadzi okrągła studnia. Jaskinia jest rozwinięta na pionowym pęknięciu. Podczas zwiedzania napotyka się w niej liczne mosty i półki utworzone przez zaklinowane głazy. Z dna studni wejściowej prowadzą w głąb dwa kolejne ciągi: o kierunku pn.-zach. i pd.-wsch (główny ciąg). Kilkumetrowej długości korytarz główny doprowadza do szczeliny szerokiej na 30-40 cm i dalej na 60 cm do 1 metra. Opada ona 28-metrowej głębokości studnią na poziom - 39 m. 10 metrów powyżej tego poziomu znajduje się w zawalisku przejście do dalszego ciągu jaskiniowego. W górę prowadzi 20-metrowej wysokości komin, w dół opada prawie 30-metrowa studnia osiągająca dno jaskini. 

Jaskinia została odkryta 22 listopada 1970 r. przez H. Imiałka, A. Kuliga i J. Szarka którzy osiągnęli poziom -39 m. Znane obecnie dno jaskini osiągnięto 16 stycznia 1972 r.. Jego zdobywcami byli Jerzy Górnik, Tadeusz Kisielowski i Z. Rysiecki.

O niebezpieczeństwie zwiedzania jaskini świadczyć może fakt, że w lutym 1972 roku na skutek oberwania się mostu skalnego śmierć poniósł w niej młody grotołaz z Krakowa. W wyniku tego wypadku otwór jaskini zabezpieczono kratą. W kilka laty później w środkowym odcinku jaskini runęły bliko skalne zamykając dostęp do najniższych partii jaskini.

Jaskinia została zinwentaryzowana przez A. Kobyłeckiego do poziomu -39 m w 1971 r., a co dna przez M. Czepiela w 1972 r.

Długość:    180 m
Głębokość:  56,5 m

powiększ
Rys. Epimenides - plan J. Januszkowa Szczelina

Zobacz także

Rabsztyn
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony