IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Maszycka w Ojcowskim Parku Narodowym

JASKINIA MASZYCKA

Znajduje się w lewym (wsch.) zboczu doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym.

Zwiedzanie wyłącznie po zyskaniu zgody Dyrekcji OPN

Jaskinia znana z wielu znalezisk archeologicznych, w tym: z rogu i kości  z górnego paleolitu (najstarsze na ziemiach polskich stanowisko kultury magdaleńskiej. Sprawa jego datowania wywołuje rozmaite spory. Chodzi tu m.in. o zaliczenie zabytków tej kultury do jednej z faz magdaleńskich. Przyjęto, że zabytki te datują się sprzed kilkunastu tysięcy lat. Oprócz narzędzi krzemiennych znaleziono tu m.in.: rogowe i kościane groty oszczepów, a także tzw. berło wodzowskie z rogu renifera oraz fragmenty ornamentowanych żeber zwierzęcych.), ceramiki celtyckiej z II (I) w. p.n.e. Z tej jaskini pochodzą również najstarsze jak dotąd odkryte na terenie Polski szczątki kostne człowieka (Homo sapiens recens) - 16 czaszek ludzkich ze śladami nacięć ostrymi narzędziami. Początkowo przeważała teoria, że są to szczątki mieszkańców jaskini, którzy zostali w niej zaatakowani, ale ostatecznie pozostawiono przy hipotezie, że jest to efekt praktyk kanibalistycznych jakie miały miejsce w tym czasie.

Zobacz także

Ojcowski PN
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony