IT-JURA.PL
   Główna | WsteczMapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 

Literatura

LITERATURA

Poniżej przedstawiam wykaz materiałów wykorzystanych przy tworzeniu serwisu.  Dane te będą poszerzane na bieżąco w zależności od pozyskiwanych prac. 
Przy okazji pragnę zachęcić Was do informowania o nowych publikacjach lub starszych, które nie znalazły się w poniższym wykazie (postaramy się je odszukać). Zachęcam również do udostępnienia posiadanych przez was materiałów celem dalszego doskonalenia serwisu. Zwrot gwarantowany!!!

Uwaga! Niektóre źródła nie posiadają pełnego opisu, co wynika z faktu, że będąc początkującym turystą namiętnie przepisywałem (ręcznie !) wszystko o Jurze, co wpadło mi w ręce. Niestety w moich starych "manuskryptach" niezbyt skrupulatnie notowałem informacje o samej publikacji, zapisując tylko autora i tytuł.

PUBLIKACJE ZWARTE

 1. Abłamowicz Dominik, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1986 roku w Będzinie-Żychcicach, woj. Katowice, Śląskie Prace Prahistoryczne, tom 3, Muzeum Śląskie, Katowice 1994
 2. Antoniewicz Marceli, Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Geneza-Funkcje-Konteksty, PAN Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Zumacher, Kielce 1998
 3. Bajerlajn R., Vademecum turystyczne. Województwo częstochowskie; KAW 1981
 4. Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, tom II, Warszawa 1844
 5. Brandys Janusz, Mielczarek Witold, Częstochowa i okolice. Przewodnik; Sport i Turystyka, Warszawa 1982
 6. Bronisz Stanisław, Bromer Kazimierz, Wycieczki piesze po województwie częstochowskim. Część IV; Częstochowa 1988
 7. Bronisz Stanisław, Wycieczki piesze po województwie częstochowskim. Dokąd w sobotę. Część III; Częstochowa 1985
 8. Bronisz Stanisław, Wycieczki piesze po województwie częstochowskim. Część VI; Częstochowa 1989
 9. Burzyński Roman, Tam gdzie orle gniazda
 10. Ciepiela Bolesław, Wykopaliska archeologiczne i cmentarze Grodźca; Wydawnictwo Progres, Sosnowiec 2000
 11. Cyrek Krzysztof, Podsumowanie wyników badań wykopaliskowych w Kruczej Skale (stanowisko 1) w Kostkowicach, woj. częstochowskie
 12. Cyrek Krzysztof, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych w Jaskini Deszczowej w Kostkowicach (st. 4), woj. częstochowskie w 1994 roku, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne tom II, Łódź 1996
 13. Cyrek Krzysztof, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych w schronisku Krucza Skała (Kostkowice st. 1, woj. częstochowskie), Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne tom I, Łódź 1994
 14. Cyrek Krzysztof, Wyniki badań wykopaliskowych w schronisku skalnym Krucza Skała (stanowisko 1) w Kostkowicach, województwo częstochowskie w 1991 roku
 15. Domańska Joanna, Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 93-50, Katowice 1994 (?)
 16. Fidura Jolanta, Lis Zygmunt, Zamki i warownie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 17. Gloger Zygmunt, Geografia historyczna ziem dawnej Polski; Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1903, reprint Wiedza Powszechna, Warszawa 1991
 18. Gorgolewski Wojciech, Tomczak Eugeniusz, Grodziska Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z lotu ptaka, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Katowice 1996
 19. Górny Andrzej, Szelerewicz Mariusz, Jaskinia Wierzchowska Górna. Przewodnik urystyczny; Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1987
 20. Górski Unisław Józef, Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu i okolica; Zawiercie
 21. Hensel Witold, Polska starożytna; Ossolineum, Wrocław 1988, wyd. 3
 22. Historia Polski 1864-1945; Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
 23. Kamińska-Koj Lidia, Koj Jacek, Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 90-51, Katowice 1994 (?)
 24. Karpiński J. J., W dolinie orlich gniazd
 25. Kmiotek Dariusz, Salamon Mariusz, 7 dni wśród Orlich Gniazd. Przewodnik , informator hotelowy; Dikappa, Dąbrowa Górnicza
 26. Kołodziejski Stanisław, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, Kraków 1994
 27. Kopeć Janusz Józef, 800-lecie Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa Wyznawcy w Kromołowie
 28. pod red. Krzyżanowskiej H., Zabytki architektury i budownictwa w Polsce (województwo częstochowskie 8); Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1985
 29. Lorentz Stanisław, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce; Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1982, wyd. III uzupełnione
 30. Mała Encyklopedia Powszechna PWN, pod kier. Sojeckiego Czesława, PWN, Warszawa 1971
 31. Marcinek Kazimierz red., Przewodnik po Polsce, wyd. IV, Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa 1976
 32. Marzec L., Mazurek K., Suchecki T, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
 33. Manteuffel Tadeusz, Historia Powszechna. Średniowiecze; PWN Warszawa 1968
 34. Matuszczyk Andrzej, Orliński Norbert, Zinkow Julian, Małopolska południowo-zachodnia. Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1991
 35. Michnik Helena, Mosler Ludwika, Historia Polski do roku 1795; Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1962
 36. Moryń Jolanta, Abramski Jerzy, Aksamitek Stefan, Kromołów - rys historyczny (1193-1993) 800 lat
 37. Muzolf Błażej, Badania na skale z Jaskinią Biśnik i na Górze Grodzisko Pańskie w Strzegowej, woj. katowickie, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne tom II, Łódź 1996
 38. Muzolf Błażej, Badania na wielokulturowym stanowisku na Górze Birów w Podzamczu, województwo katowickie, w 1991 roku
 39. Muzolf Błażej, Najazd Scytów na łużyckie grody Wyżyny Częstochowskiej, Archeologia Żywa nr 1 /6/, wiosna 1998 
 40. Muzolf Błażej, Sprawozdanie z badań ratowniczo-rozpoznawczych na Skale Rzędowej w Zawierciu-Bzowie, województwo katowickie, w 1991 roku, Katowice 1994 (?)
 41. Muzolf Błażej, Wielokulturowe stanowisko archeologiczne na Górze Birów w Podzamczu, województwo katowickie, sezon III-1992 rok
 42. Muzolf Błażej, Wielokulturowy zespół archeologiczny na Górze Birów w Podzamczu, gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne tom I, Łódź 1994
 43. Noworyta Elżbieta, Wyniki Badań powierzchniowych na obszarze 93-49, Katowice 1994 (?)
 44. Partyka Józef, Ojcowski Park Narodowy. Przewodnik; Sport i Turystyka, Warszawa 1979
 45. Partyka J., Przewodnik po stałej wystawie Muzeum im. prof. Władysława Szafera i parku zamkowym; Ojcowski Park Narodowy, KAW Kraków 1990
 46. Pierzak Jacek, Wyniki najnowszych badań nad zamkiem biskupów krakowskich w Sławkowie, woj. Katowice, Śląskie Prace Prahistoryczne, tom 3, Muzeum Śląskie, Katowice 1994
 47. Pierzak Jacek, Rozmus Dariusz, Średniowieczny gródek rycerski w Krzykawce, gm. Bukowno, woj. Katowice, Śląskie Prace Prahistoryczne, tom 3, Muzeum Śląskie, Katowice 1994
 48. Pierzak Jacek, Rozmus Dariusz, Średniowieczny zamek w Ryczowie, gm. Ogrodzieniec, woj. Katowice, Śląskie Prace Prahistoryczne, tom 3, Muzeum Śląskie, Katowice 1994
 49. Pierzak Jacek, Rozmus Dariusz, Średniowieczny zamek w Ryczowie, województwo katowickie, w świetle badań terenowych w 1991 roku
 50. Pierzak Jacek, Rozmus Dariusz, Wstępne wyniki badań na stanowisku 7 w Witeradowie, gm. Olkusz, woj. Katowice, Śląskie Prace Prahistoryczne, tom 3, Muzeum Śląskie, Katowice 1994
 51. praca zbiorowa, Pradzieje i Średniowiecze. Natura i Kultura w Krajobrazie Jury; Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, Kraków 1995
 52. Prokopczuk Jerzy, Historia Powszechna 1871-1939; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984, wyd. 4
 53. Pronobis Witold, Polska i Świat w XX wieku; Editions Spotkania, Warszawa 1991, wyd.2
 54. Purma Christian, Gębu Tomasz, Szlakiem Warowni Jurajskich; Wydawnictwo "Parma Press" Warszawa 1994
 55. Rocznik Statystyczny 1994, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 1994
 56. Rogaczewska Aleksandra, Komunikat o pracach wykopaliskowych przeprowadzonych na Górze Zamkowej w Będzinie w latach 1991 i 1992, Śląskie Prace Prahistoryczne, tom 3, Muzeum Śląskie, Katowice 1994
 57. Rogaczewska Aleksandra, Wyniki badań sondażowych na Górze Zamkowej w Będzinie, województwo katowickie, w 1991 roku
 58. Rogaczewska Aleksandra, Wyniki badań wykopaliskowych na Górze Zamkowej w Będzinie, województwo katowickie, w 1992 roku
 59. Salamon Mariusz, Szlak Orlich Gniazd, Sosnowiecka Oficyna Wydawnicza "Sowa-Press", Sosnowiec 1994
 60. Stróżecki Andrzej, Jura Krakowsko-Częstochowska. Mały przewodnik po znakowanych szlakach woj. katowickiego; COIT, Warszawa 1988
 61. Szelerewicz Mariusz, Górny Andrzej, Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej; Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa-Kraków 1986
 62. Wyniki badań sondażowych na Górze Słupsko (stanowisko 3) w Kostkowicach, województwo częstochowskie, w 1991 roku, Katowice 1994 (?)
 63. Zinkow Julian, Orle Gniazda i krajobrazy jurajskie
 64. Zwoliński Mirosław, Powstanie styczniowe na Ziemi Częstochowskiej; Częstochowa 1988 
 65. Zwoliński Mirosław, Szkice monograficzne Janowa i okolicy; Częstochowa 1992
 66. Żaba Jerzy, Ilustrowany słownik skał i minerałów; Videograf II, Katowice 2003

MAPY I PLANY

 1. Atlas Samochodowy Polska; Wydawnictwo "Demart" , Warszawa 1996
 2. Częstochowa; skala 1:25.000; Jokart, Warszawa 1998/1999
 3. Jura Krakowsko-Częstochowska. Mapa turystyczna, skala 1:75.000; Pietruska & Partner, Poznań 2003
 4. Jura Krakowsko-Częstochowska. Mapa Gazety Wyborczej, skala 1:75.000; Pietruska & Partner, Poznań 2002
 5. Kraków. Plan miasta i okolic, skala 1:20.000; Pietruska & Partner, Poznań 2002
 6. Mapa Krakowa. Pielgrzymka Ojca Świętego 16-19 sierpnia 2002; skala 1:20.000; Pietruska & Partner, Poznań 2002
 7. Pielgrzymka Ojca Świętego 16-19 sierpnia 2002. Mapa Krakowa, skala 1:20.000; Pietruska&Partner, Poznań 2002
 8. Plan miasta Dąbrowa Górnicza, skala 1:20.000; PPWK Warszawa -Wrocław 1995
 9. Plan miasta Zawiercie
 10. Podkrakowskie Dolinki Jurajskie. Mapa turystyczna skala 1:50.000; Wydawnictwo PTTK "Kraj", Kraków 1991
 11. Samochodowa mapa Polski, skala: 1:800.000; Rzeczpospolita, Liberty, Plus GSM
 12. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Bajkowy świat skał i zamków. Mapa turystyczna skala 1:100.000; Eko-Graf, Wrocław 1997
 13. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Część północna. Powiat Myszków i okolice, Mapa turystyczna skala 1:60.000; Plan-bis, Gliwice
 14. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska i Woźnicko-Wieluńska, Mapa turystyczna skala 1:125.000, COIT /O Częstochowa 1991
 15. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Mapa turystyczna skala 1:50.000, Plan, Jelenia Góra 1997 

INNE ŹRÓDŁA

 1. Dąbrowa Górnicza. Centrum biznesu, album powstały z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Awizo Feniks, Gliwice 1997
 2. Dominik Iwona, Pole Pełne Tajemnic, Trybuna Zagłębia 17 września 1998
 3. Maszynopis z opisu zamku Ogrodzieniec w Podzamczu
 4. Muzolf Błażej; Maszynopis: Zamek średniowieczny XIV-XVI w. i kościół św. Krzyża XVI-XVIII w. w Bylinie. I Sezon Badań, P. P. Pracownie Konserwacji Zabytków Prac. Archeologiczno-Konserwatorska Oddział Łódź, rok ?
 5. "Ogrody. Ogródki, zieleńce" Miesięcznik nr 1 (21) styczeń 2001
 6. red. Polak Grzegorz, Nasz papież. Kronika pontyfikatu w 27 zeszytach. Rok ósmy 16 X 1985 - 15 X 1986. Bezpłatny dodatek do "Gazety Wyborczej" wyd. pierwsze  2005
 7. Polska dla rodziny. Miniprzewodnik weekendowy - dodatek do "Poradnika Domowego", Pascal 2005
 8. Szałas Roman, Polskie Zamki i pałace. Album dla kolekcjonera, KAW 
 9. red. Taczanowska Małgorzata; Pieskowa Skała; Agencja Omnipress, Warszawa 1989 (folder o zamku w Pieskowej Skale)
 10. red. Tubielewicz Jolanta, Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo "Tekst", Bydgoszcz 1994 
 11. Ziarno, nr 12 i nr 13 (rok ?, (fragmenty)
Strona główna

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony