IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Łabajowa w Dolinie Będkowskiej

JASKINIA ŁABAJOWA

Jaskinia łatwo dostępna do zwiedzania położona w Skale Łabajowej w górnej części Doliny Będkowskiej. Najłatwiej można do niej dotrzeć od trasy Olkusz-Kraków szukając przy wspomnianej drodze w Jerzmanowicach dość niepozornego kierunkowskazu wskazującego dojazd do Jaskini Nietoperzowej położonej niedaleko. Droga boczna prowadzi na dno doliny, a my osiągając niebieski szlak turystyczny skręcamy w lewo, w kierunku widocznej grupy skał. 

Otwór wejściowy mimo, iż jest duży to jego znalezienie z daleka jest trudne, gdyż przesłonięty jest niemal w całości dużym głazem.  

Jaskinia ta składa się właściwie z wielkiej sali o znacznej wysokości. Część przyotworowa charakteryzuje się zagłębieniem terenu powstałym po prowadzonych tu badaniach archeologicznych. W środkowej części komory z namuliska wystaje kilkumetrowej wysokości głaz skalny, nad którym znajduje się niewielki otwór w stropie wyprowadzający na zewnątrz.

Wewnątrz tej próżni występuje namulisko gliniaste z dużą ilością rumoszu skalnego. 

Jaskinia została poznana w 1878 r. przez F. Römera, który w sześć lat później opublikował wyniki z przeprowadzonych tu wówczas badań namuliska.

Długość:        40 m
Deniwelacja: 15 m


Fot. Epimenides - Skała Łabajowa z jaskinią


Fot. Epimenides - wnętrze komory głównej

powiększ
Rys. Epimenides - Plan J. Łabajowej

Zobacz także

Dolina Będkowska (Będkowice)
Jerzmanowice
J. Nietoperzowa
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony