IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Kultura na Jurze

Kultura na Jurze

W ubiegłych latach teren Jury był nieco zaniedbany i stał raczej na uboczu problemów decydentów. Powodowało to, że nie było wielkiego zainteresowania krzewienia kultury poprzez zakładanie placówek muzealnych czy też galerii. Właściwie od samego początku ruchów w kierunku tworzenia placówek muzealnych w Polsce działania na tym terenie obejmowały terytorialnie głównie Kraków a później również Częstochowę.  W wyniku tego powstały dwa silne ośrodki kultury oraz kilkanaście jednostek o znaczeniu regionalnym.

Ostatnie lata charakteryzują się wielkim wzrostem ruchu turystycznego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz idącym wraz z tym zainteresowaniem rozwoju kulturowego regionu. W ostatnich latach powstało kilka ciekawych obiektów (np. prywatne Muzeum Historii Naturalnej w Ogrodzieńcu) a pozostałe mimo ciągłej walki o przetrwanie nadal starają się rozwijać.

Oprócz Częstochowy i Krakowa zatem na uwagę zasługują choćby muzea pożarnictwa w Alwerni i Olkuszu, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej, Muzea Regionalne w Chrzanowie, Olkuszu i Sławkowie, Muzeum Biograficzne Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, Skansen w Wygiełzowie, Muzea w Wieluniu i Krzeszowicach, Przyrodnicze w Ojcowie, Wnętrz Dworskich w Ożarowie k. Wielunia, czy też najbardziej malowniczo położone muzeum na zamku w Pieskowej Skale.

Przy omawianiu działalności placówek kulturalnych na tym terenie nie sposób pominąć również funkcjonowania teatrów, filharmonii itp. ośrodków, które najprężniej działają w najsilniejszych ośrodkach kulturalnych Jury: Krakowie i Częstochowie oraz ostatnio coraz aktywniej w Będzinie i Dąbrowie Górniczej.

 

 

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony