IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Olsztyńska w Sokolich Górach

JASKINIA OLSZTYŃSKA

Jaskinia położona w północno-zachodniej odnodze góry Pustelnicy w Górach Sokolich. Jaskinia stanowi wraz z J. Wszystkich Świętych jeden system - tu opisana rozłącznie ze względu na skrajnie różną trudność zwiedzania

System ten należy do największych i najciekawszych jaskiń na Jurze. Niegdyś jaskinia ta uchodziła za najładniejszą w Polsce [w 1836 r. uważał ją za najpiękniejszą znany geolog Jerzy Bogumił Pusch - przyp. autora]. Obecnie, choć szata naciekowa została w niej doszczętnie zniszczona przez poszukiwaczy szpatu, nadal interesujące pozostaje urozmaicenie form korytarzy i konieczność użycia technik taternictwa jaskiniowego przy zwiedzaniu Jaskini Wszystkich Świętych.

Obszerny otwór Jaskini Olsztyńskiej został zmieniony podczas prac prowadzonych tu przez szpaciarzy. Za otworem znajduje się obszerny korytarz zmieniający kilkukrotnie kierunek. W stropie widać wysokie kominy, a w ścianach wyraźnie zaznaczone rynny. Końcowa jego część stanowi obszerna sala z niewielką "dziuplą" wykorzystywana często jako miejsce noclegu. Sala ta łączy się niedostępną szczelina ze Schroniskiem Wschodnim stanowiącym przedłużenie ciągu głównego jaskini. 

Najstarsze wzmianki na temat jaskini pochodzące z 1836 roku, stawiały ją w rzędzie najpiękniejszych jaskiń Polski. Pod koniec XIX wieku zaczęto w jaskini wydobywać szpat (krystaliczny kalcyt używany niegdyś w hutnictwie szkła). Intensywna jego eksploatacja przyczyniła się do kompletnego zniszczenia szaty naciekowej i częściowo ścian jaskini. W 1932 r. ostatecznie zamknięto tutejszą kopalnię kalcytu. Obecnie nacieki występują tu tylko w niedostępnych miejscach, ale na szczęście szata naciekowa ma obecnie naturalną tendencję do odnawiania się w tym miejscu. We wstępnej części jaskini rozpoczyna się korytarz BAKK, łączący Jaskinię Olsztyńską z Jaskinią Wszystkich Świętych.

Ze względu na swoje położenie Jaskinia Olsztyńska była z pewnością znana od dawna. Pierwsza wzmianka autorstwa autorstwa J. B. Puscha pochodzi z roku 1836. Około roku 1870 rozpoczęto w niej eksploatacje szpatu. W roku 1962 grotołazi częstochowscy B. i A. Przewłoccy, B. Kopeć i K. Kościelecki odkryli korytarz BAKK (nazwa pochodzi od początkowych liter imion i nazwisk odkrywców) co stanowiło początek odkrywania J. Wszystkich Świętych.

Długość:    245 m
Głębokość:  24 m
/kompleksu jaskiń Wszystkich Świętych i Olsztyńskiej/


Fot. Epimenides - Otwór J. Olsztyńskiej


Fot. Epimenides - Główny ciąg J. Olsztyńskiej

powiększ
Rys. Epimenides - Kompleks J. Olsztyńskiej i Wszystkich Świętych

Zobacz także

Olsztyn
rez. Sokole Góry
J. Wszystkich Świętych
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony