IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Krakowska w Ojcowskim Parku Narodowym

JASKINIA KRAKOWSKA

Znajduje się w Wąwozie Jamki w Ojcowskim Parku Narodowym.  Jaskinia o rozwinięciu poziomym, zwiedzanie wyłącznie za zgodą Dyrekcji OPN, bez trudności.

Dojście do Wąwozu Jamki szlakiem żółtym z Ojcowa do Doliny Sąspowskiej. Dalej do jaskini bez szlaków dnem wąwozu Jamki. Mijamy po lewej wąwóz Pradła z jaskinią Złodziejską i dochodzimy do kolejnego wąwozu zwanego Dzikowiec. W tym miejscu kierujemy się w przeciwległe zbocze wąwozu Jamki, do niewielkich skałek , w których widać otwory Schroniska Małego. Otwór J. Krakowskiej znajduje się powyżej , na prawo od tych skałek, bezpośrednio w ziemi.

Otwór jaskini, powstał w wyniku zawalenia się stropu groty, prowadzi stromo w dół. Za nim znajduje się komora która opada w formie leja - powstał tu niewielki 1-metrowy prożek. Od tego progu w głąb kompleksu próżni znaczny odcinek dna pokrywa gruba (20-50 cm) warstwa polewy naciekowej z krystalicznego kalcytu.
Dalszą część jaskini tworzy obszerny korytarz o przebiegu z północnego-zachodu na południowy-wschód. W końcowej części korytarz ten zakręca na północny-wschód.
Niemal na całej długości korytarza widoczne są rynny boczne rozwinięte na kilku poziomach. W końcowej partii powstały kilkumetrowe kominy przechodzące w niedostępne szczeliny.

Szatę naciekową jaskini tworzą głównie polewy. Na powierzchni polew występuje jedyna znana na na terenach Polski forma naciekowa w postaci kulistej o średnicy ok. 20 mm, których powierzchnię pokrywają kryształki kalcytu.

Namulisko gliniasto-kamieniste.

Jaskinia znana od dawnych czasów. W 1872 O. Grube - eksploatator namuliska z okolicznych jaskiń zainteresował się i tą jaskinią, ale po przeprowadzeniu wykopów w części przyotworowej i natrafieniu na grube polewy zrezygnował z przemysłowego wydobycia, oszczędzając tym samym tą cenną jaskinię przed zniszczeniem. W 1883 r. F. Römer zebrał i opisał wydobyte w czasie działalności Grubego kości i zabytki archeologiczne z tej jaskini. W1924 została uznana za zabytek, a w 1950 zinwentaryzował ją K. Kowalski.

Długość:         96 m
Deniwelacja:  14 m (-3, +11)


Fot. Epimenides - korytarz główny


Fot. Epimenides - fragment stropu

powiększ
Rys. Epimenides - Plan J. Krakowskiej

Zobacz także

Ojcowski PN
J. Złodziejska
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony