IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Nad Matką Boską w Dolinie Mnikowskiej

JASKINIA NAD MATKĄ BOSKĄ

W rezerwacie przyrody "Dolina Mnikowska". Zwiedzanie bez trudności.

Otwory tej stosunkowo niedużej jaskini widoczne są z dna doliny obok namalowanego na skale wizerunku Matki Boskiej. Opisane otwory wejściowe są niedostępne, ale wejść do niej można poprzez inne wejście, kierując się w lewo wydeptaną u podnóża skał ścieżką spod kapliczki.  

Próżnię tworzy obszerny korytarz z oknami położonymi w ścianie skalnej, przez co jest ona widna i sucha. W lewo prowadzą krótkie korytarze, przechodzące w szczeliny ze zwietrzałym naciekiem. Na lewo od dostępnego otworu wejściowego znajduje się jeszcze krótki i kręty tunelik przebijający skałę na wylot.

Pierwsza wzmianka, autorstwa A. Kirkora, pochodzi z 1876. W 1881 G. Ossowski przebadał namulisko znajdując liczne ślady bytności człowieka. Były to m.in. figurki kościane i rzeźby wapienne. Przez 4 lata toczył się spór pomiędzy naukowcami w sprawie autentyczności tych znalezisk ostatecznie zakończony potwierdzeniem oryginalności. Dopiero w 1930 byli pracownicy Ossowskiego przyznali się do fałszowania tych okazów, dzięki czemu uzyskiwali lepsze zarobki, co ostatecznie wyjaśniło całe zamieszanie. 

Długość: 82 m

powiększ
Rys. Epimenides - plan J. Nad Matką Boską

Zobacz także

rez. Dolina Mnikowska
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony