IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodziska i inne obiekty archeologiczne na Wyżynie (Jurze) Krakowsko-Częstochowskiej i Wieluńskiej

GRODZISKA I INNE STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Obronne walory Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zostały dostrzeżone przez ludność zamieszkującą te tereny jeszcze w czasach prehistorycznych. Mieszkańcy jaskiń pozostawili po sobie wiele materiału zebranego przez archeologów. Stąd pochodzą m.in. najstarsze znaleziska archeologiczne w Polsce.

W okresie wczesnego średniowiecza zauważa się tu budowanie dodatkowych, początkowo prymitywnych umocnień dotychczasowych siedzib ludzkich w jaskiniach. Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiły się również wały, fosy itp. czyli zalążki organizacji zamkowych - drewniane wczesnośredniowieczne grody. Na Jurze niedostępne ostańce oraz wzniesienia były wprost wymarzonym miejscem do stawiania tego typu obiektów stąd do czasów obecnych archeologowie mają duże pole do popisu. Również amatorzy archeologii mogą tu przeżyć niezapomniane chwile - na nich czekają licznie występujące tu dawniej grodziska których ślady można podziwiać do dzisiaj.

Jura znana jest obecnie jako kraina skał i zamków ale faktycznie zanim one powstały nad okolicą panowały znacznie liczniej wstępujące silnie umocnione grodziska.

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony