IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Twardowskiego w Krakowie-Dębniki

JASKINIA TWARDOWSKIEGO

Jaskinia ta położona jest w Krakowie - Dębnikach w Parku Skały Twardowskiego  nieopodal Jaskini Jasnej nad Wisłą, z Kulkami i Niskiej, ale od południowej strony wzgórza.

Dzięki długości korytarzy plasuje się na  5 miejscu pod tym względem na Jurze. 

Jaskinia posiada trzy otwory. Za otworem głównym rozciąga się 30-metrowej długości komora o dnie opadającym w głąb. Prowadzą z niej liczne odgałęzienia tworzące labirynt korytarzy. Bardzo niski korytarz w przedłużeniu sali kryje liczne makarony i spękane kolumny naciekowe, co było spowodowane prawdopodobnie funkcjonowaniem starego kamieniołomu.

Korytarze po lewej stronie sali szerokie i bardzo niskie posiadają namulisko gliniaste, w przeciwieństwie do prawostronnej części z namuliskiem piaszczystym i korytarzach w przekroju zbliżonych do okręgu.

Jaskinia ta jest od dawna znana prawdopodobnie głównie z powodu lokalizacji niemal w centrum miasta oraz pracy kamieniołomu w 2 poł. XIX w. Pierwsza pisana wzmianka o niej pochodzi z 1865, a już w 11 lat później M. Sołtan przebadał jej namulisko. W 1932 J.  Żurowski przeprowadził badania powierzchniowe, a w 1966 J. Balwierz, J. Chrobak, A. Górny i A. Tomczyk odkryli kilkadziesiąt nowych korytarzy. Na przełomie 1992-93 jaskinia została pogłębiona poprzez eksplorację rurę we wschodniej części jaskini. (członkowie JKJ: T. Baster, S. Herod, M. Calik, P. Kumorek, M. Murzyn, A. Konieczny, M. Salamon, T. Siemiński, B. Słobodzian, J. Sokołowski, S. Wasyluk, M. Wiśniewski).
W tym samym okresie P. Ostrowski i T. Pawłowski z Klubu Turystyki Jaskiniowej przy Pałacu Młodzieży odkryli ok. 100 m korytarzy za zaciskiem ZI. Pod koniec roku 93 partie po pokonaniu tzw. Ślimaka wydłużyły się do 120 m. W roku 1993 odkryli oni jeszcze salkę z naciekami koło otworu. Niewielkich odkryć dokonali w 1993 roku T. Baster i A. Górny (niski ciąg w kierunku Okienka Zbójnickiego). W grudniu 97 przekopano się w okolicach otworu do 15 metrowego korytarzyka, na ktorego koncu przekopano nowy, trzeci otwór oraz odkryto 6 m korytarzyk za nie istniejacym już zaciskiem. (A. Górny, A. Kwapień, M. Krawczyk, T. i M. Rosiek, K. Paul, T. Waizyk, M. Pruc i M. Krajewski).

Sławę jaskini przyniosła legenda, która mówi, że w jej wnętrzu Pan Twardowski miał niejako odprawiać praktyki czarnoksięskie.

Długość:            500 m
Deniwelacja:  -16,8 m 
(-12,7; +4,1 m)


Fot. Epimenides - główny otwór jaskini


Fot. Epimenides - widok z głębi sali

powiększ
Rys. Epimenides - kompleks jaskiń Skał Twardowskiego

Zobacz także

Kraków-Dębniki
Jaskini Jasnej nad Wisłą
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony