IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Ewy koło Działoszyna

JASKINIA EWY

Znajduje się pobliżu zach. skraju Góry Draby koło Działoszyna.

W chwili obecnej jaskinia jest zamknięta z powodu obaw właściciela przed potencjalnymi wypadkami spowodowanymi osuwającymi się kamieniami. W latach 80-tych jaskinia była udostępniona dla ruchu turystycznego. Była nawet instalacja elektryczna oświetlenia, której elementy widnieją do dziś. Istniał też parking i bar przy jaskini. 
Jeszcze w 2004 r. na miejscowym przystanku autobusowym istniała tablica z informacją o J. Ewy a ówczesny właściciel udostępniał klucze do samodzielnego zwiedzania komory.

Aby dotrzeć do jaskini należy z drogi wiodącej do Działoszyna od Częstochowy skręcić w Raciszynie na zachód w kierunku Parzymiechów. Ostatnia miejscowością przed Parzymiechami są Draby. Na pczątku miejscowości znajduje sie przystanek autobusowy a za nim wznosi się Góra Draby porośnięta drzewami. Od głównej drogi należy udać się ścieżką, która prowadzi na Górę Draby i po przejściu około 100m dojdzie się do zachodniej jej części, gdzie znajduje się Jaskinia Ewy, którą można rozpoznać po rozwalającym się pawilonie, którym osłonięte jest wejście do jaskini. 
Pawilon jest mocno zdewastowany, praktycznie nie ma dachu i brakuje drzwi wejściowych. A sama wejście do Jaskini Ewy osłonięte jest kratą, która zamknięta jest na kłódkę. Klucze do niej posiada nowy właściciel tejże Jaskini mieszkający naprzeciwko Góry Draby po drugiej stronie drogi. Do Jaskini wchodzi się przez studnię krasową po drabinie. 

Jaskinia jest nieduża (40 m długości), i mimo odkrycia jej dopiero w 1974 przepiękna szata naciekowa uległa znacznej dewastacji. Jaskinia ta rozpoczyna się głęboką na 8 metrów studnią krasową, którą po metalowej drabinie schodzi się do komory rozszerzonej przez eksploatatorów kalcytu. W głąb jaskini prowadzi pomost i schody. Przy końcu jaskini obejrzeć można jeszcze fragment pięknej szaty naciekowej jaka ocalała od dewastacji. 

Dzięki badaniom jaskini w 70-tych latach XX w. przez zespół naukowców z Warszawy i Łodzi (m.in. Jerzego Głazka, Andrzeja Sulimskiego, Adama Szynkiewicza i Andrzeja Wierzbowskiego) odkryto tu brekcję kostną, czyli zespolone kalcytem szczątki kostne zwierząt z trzeciorzędu.

Podziękowania dla Tomka Fatygi za informacje o aktualnym [na 2006 r.] stanie jaskini

Długość:     40m
Głębokość:   8 m


powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Góra Draby

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Pawilon osłaniający wejście do J.Ewy

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Pawilon osłaniający wejście do J.Ewy

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Wejście do pawilonu

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Wejście do J. Ewy osłonięte kratą

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Wejście do studni krasowej

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Drabinka do J. Ewy

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Studnia krasowa z drabiną

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Pozostałości instalacji elektrycznej

Zobacz także

Działoszyn
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony