IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Klasztor w Czernej

CZERNA - klasztor Karmelitów Bosych

Zespół klasztorny ufundowany przez Agnieszkę z Tenczyńskich Firlejową w 1631 r. wznosi się wśród lasu, na prawym (zach.), stromym zboczu doliny Eliaszówki. Tam już w 1629 roku karmelici bosi dostali od wojewody tarnowskiego Jana Tęczyńskiego tereny na budowę eremu. Postawili wtedy 12 osobnych domków-pustelni, otoczonych 4-kilometrowym kamiennym murem. 

W barokowym klasztorze i kościele św. Eliasza znajduje się wiele szczegółów architektonicznych i elementów wyposażenia z czarnego marmuru dębnickiego (m.in. barokowy ołtarz z czarnego marmuru dębnickiego, ciekawe antepedia w ołtarzach). W ołtarzu głównym znajduje się obraz Tomasza Dolabelli.

Przy kościele klasztornym murowanym w 1631-40 r. jest kaplica, poświęcona pamięci błog. ojca Rafała (Józefa Kalinowskiego), członka Rady Narodowej w powstaniu styczniowym w 1863, później zesłańca syberyjskiego, w końcu karmelity bosego w Czernej, beatyfikowanego w 1983. 

Klasztor murowany powstał w latach 1631 - 50, następnie nadbudowany w dwóch etapach w XX w. 

Studnia z 1644 - 56 r. głębokość 36 m., kuta w skale, nakryta kopulastym dachem. 
Ogrodzenie klasztorne z bramkam
i: północną z 1640 r. i południową zwaną Bramą św. Eliasza z 1672 r. 
Na przyklasztornym cmentarzyku z poł . XIX w. znajduje się pomnik na grobie Aleksandra Błędowskiego, jednego z przywódców powstania listopadowego. 

Przy klasztorze mieści się też muzeum św. Rafała Kalinowskiego.

Przy klasztorze pomnik przyrody - stara aleja bukowa.

Nad potokiem Eliaszówka przerzucony jest kamienny most z l. 1671-95, zwany Diabelskim Mostem, o dł. 120 m i wysokości 18 m. Dawniej wiódł do klasztoru i wsparty był na 13 arkadowych przęsłach; obecnie stanowi malowniczą ruinę, przypominającą legendarne rzymskie akwedukty.

powiększ
Zespół klasztorny w Czernej, fot. D. Orman

powiększ
Portal głównej bramy z czarnego dębnickiego "marmuru", fot. D. Orman
powiększ
Zabudowania klasztorne, fot. D. Orman

powiększ
Ołtarz polowy, fot. D. Orman

powiększ
Portal wejściowy z czarnego "marmur" dębnickiego prowadzący do kościoła klasztornego, fot. D. Orman

powiększ
Wnętrze kościoła klasztoru w Czernej. Na wprost ołtarz główny z czarnego dębnickiego "marmuru", fot. D. Orman

powiększ
"Marmurowe" epitafia w sieni prowadzącej do kościoła, fot. D. Orman

powiększ
Cmentarzyk przyklasztorny, fot. D. Orman

powiększ
Woda ze źródła św. Eliasza, fot. D. Orman

powiększ
Barokowa studnia, fot. D. Orman

powiększ
Ruina południowo-zachodniej bramy i muru klasztornego, fot. D. Orman

powiększ
Ruina Diabelskiego Mostu - widok od Pd.-Zach., fot. D. Orman

powiększ
Ruina Diabelskiego Mostu - widok od Pd.-Zach., fot. D. Orman

powiększ
Ruina Diabelskiego Mostu - widok od Pn.-Zach, fot. D. Orman

powiększ
Ruina Diabelskiego Mostu - widok od Pd., fot. D. Orman

Zobacz także

Czerna
Dębnik
muzeum św. Rafała Kalinowskiego
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony