IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Gorenice - rys miejscowości

GORENICE

Wieś położona w centralnej części Płaskowyżu Ojcowskiego. PKS

Na wschód od ostatnich zabudowań wsi biegnie Transjurajski Szlak Konny nieco dalej w lesie czerwony Rowerowy Szlak Orlich Gniazd.

1440 - budowa pierwszego kościoła [wg mapy Wyżyna Krakowsko-Częstochowska , PPWK Warszawa 1968 - przyp. autora]

1673 - budowa barokowego kościoła

po 1815 - w Gorenicach Olkuskich znajdowała się jedna z półkomórek kamery celnej w Maczkach 

Warto zobaczyć:

W zachodniej części wsi znajduje się zabytkowy kościół

Na południe od wsi w zalesionej Górze Kominki (447 m n.p.m.) [wg wyd. Compass niektóre starsze mapy podają 453 m n.p.m. - przyp. autora] znajduje się Jaskinia Gorenicka

powiększ
Kościół w Gorenicach, fot. T. Kluk

powiększ
Fasada kościoła w Gorenicach, fot. T. Kluk

Zobacz także

kościół w Gorenicach 
J. Gorenicka

Transjurajski Szlak Konny
szlaki rowerowe
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony