IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej Królowej Różańca Świętego w Mrzygłodzie

MYSZKÓW - MRZYGŁÓD - Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej Królowej Różańca Świętego

Renesansowo-barokowy obecnie kościół p.w. Wniebowzięcia NMP  i św. Stanisława ufundowany został przez Stanisława Warszyckiego w l. 1644-1653 w miejscu starszego drewnianego [niektóre źródła podają daty 1643, 1655, wg tablicy informacyjnej przy sanktuarium z 1644 r. pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu nowego kościoła parafialnego zaś Ośrodek Dokumentacji Zabytków datuje powstania kościoła na l. 1653-62 - przyp. autora] . Pierwotnie miał on charakter obronny, był otoczony murem z dwiema basztami, posiadał wieżę na planie koła, której w 1720 nadano plan kwadratowy. W 1662 konsekrowany przez bpa Mikołaja Oborskiego sufragana krakowskiego. W 1712-36 od pn. dobudowano kaplicę Matki Boskiej Różańcowej, na rzucie prostokąta o ściętych narożnikach. W 1761 r. restaurowany. W 1812 r. spłonęła wieża a po pożarze w 1855 r. w którym w sposób cudowny ocalał ołtarz główny i obraz maryjny kościół poddano odnowieniu. W l 1903-16 ksiądz Romuald Wójcik dokonał gruntownej odnowy kościoła. W 1986 podwyższony przez bpa Stanisława Nowaka do rangi Sanktuarium a w dniu 25 sierpnia 1996 r. świadek uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej w ramach XIX Międzynarodowego Kongresu Maryjnego obradującego w Częstochowie w dniach 24-26 sierpnia 1996

Obecny kościół składa się z prezbiterium w formie absydy i nawy, których ściany wzmocniono od zewnątrz wysokimi skarpami, wieży przykrytej barokowym hełmem i bocznej kaplicy z l. 1712-36 [wg tablicy informacyjnej przy sanktuarium wybudowano ją w 1736 r. - przyp. autora]

Wystrój wnętrza przeważnie barokowy z elementami rokoka głównie z XVIII w. 

W barokowym ołtarzu głównym z 1782 r. znajduje się obraz Matki Bożej Mrzygłodzkiej z 1804 r. w XVIII-wiecznej sukience z pierwotnego słynącego łaskami obrazu MB Różańcowej przywiezionego tu przez dominikanów z Krakowa w 1644 r. Pierwotny obraz od samego początku otoczono szczególną czcią powołując do tego celu m.in. Arcybractwo Różańca Świętego. O emanującej z obrazu sile świadczy fakt, że wkrótce po sprowadzeniu go do miasta Mrzygłód stał się jednym z pierwszych w Polsce ośrodków kultu MB Różańcowej. Niestety z biegiem lat obraz ten uległ zniszczeniu w związku z czym na pocz. XIX w. został zastąpiony obecnym. Obecny obraz MB Mrzygodzkiej namalował Ciszewski, a koszty malowania pokrył hr. Bniński - dziedzic klucza mrzygłodzkiego. 
W 1996 wizerunek MB Mrzygłodzkiej został ukoronowany papieskimi koronami dzięki staraniu ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka oraz obecnego proboszcza ks. Zdzisława Skrzeka. Na zasuwie obrazu namalowany jest św. Józef z Dzieciątkiem. 
Górna rzeźba ołtarza głównego przedstawia Wniebowzięcie NMP otoczonej gronem aniołów. Dwaj archaniołowie unoszą Marię, a pozostali trzymają nad jej głową koronę. Na szczycie Trójca Święta. Po bokach ołtarza stoją figury św. Piotra i Pawła oraz Zachariasza i Dawida. 
Przy głównym ołtarzu znajdują się również stare wrota. Na antepedium herby: Strzemię i Rola. Zdobią je chusty w kształcie girland, nad nimi gwiazdy oraz cztery snopy pszenicy opasane winną latoroślą. Po stronie Ewangelii stoją na konsolach figury: św. Macieja, św. Jana Ewangelisty, św. Łukasza, Marka i Mateusza. Po przeciwnej stronie figury: św. Grzegorza papieża, św. Ambrożego, Augustyna, Hieronima i Barnaby. Na ołtarzu relikwie św. Wenusta osyma Tabellae Madkmy męczennika.  

Oprócz ołtarza głównego w kościele znajdują się dwa ołtarze boczne z 1782 r. W nawie naprzeciw siebie wiszą dwie oryginalne ambony w kształcie globów niesionych przez mitologiczne postacie. Nad ich wejściem są piramidalne takbatury z popiersiami świętych. Takie ułożenie ambon jest rzadko spotykane obecnie w kościołach, a służyło do przeprowadzania dysput. 

W bocznej kaplicy umieszczono Pana Jezusa Ukrzyżowanego, a obok Matkę Boską i św. Magdalenę w XVIII-wiecznych strojach polskich

Można tu również obejrzeć kilka barokowych portali.

Z wyposażenia na szczególną uwagę zasługują bogato zdobione barokowe monstrancje. W zakrystii wiszą portrety księży.

Obok kościoła w dawnym ogrodzie plebańskim stoi ołtarz polowy i Kalwaria z 1996 r. wybudowane z wapienia z rzeźbami scen Męki Pańskiej wykonanymi w brązie przez prof. T. Tellera z Wrocławia

Odpust: 15 sierpnia, odpust różańcowy: pierwsza niedziela października

Tel. 034 313 92 84

powiększ
Mrzygłód - kościół, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Mrzygłód - kościół, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Mrzygłód - kościół, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Mrzygłód - kościół, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Sanktuarium MB Mrzygłodzkiej, fot. D. Orman

powiększ
Wejście do sanktuarium od zach., fot. D. Orman

powiększ
Wnętrze sanktuarium w Mrzygłodzie, fot. D. Orman

powiększ
Łaskami słynący obraz MB Mrzygodzkiej, fot. D. Orman

powiększ
Ołtarz główny, fot. D. Orman

powiększ
Północna ściana sanktuarium, fot. D. Orman

powiększ
Południowa ściana sanktuarium, fot. D. Orman

powiększ
Oryginalna ambona na płd. ścianie, fot. D. Orman

powiększ
Północna (lewa) ambona, fot. D. Orman

powiększ
Kaplica sanktuarium w Mrzygłodzie, fot. D. Orman

powiększ
Portal wejściowy do sanktuarium, fot. D. Orman

powiększ
Wieża sanktuarium, fot. D. Orman

powiększ
Szczegół zachodniej fasady wieży, fot. D. Orman

powiększ
Szczegół gzymsu, fot. D. Orman
 
powiększ
Fasada południowa ze skarpami, fot. D. Orman

powiększ
Widok na Sanktuarium z Rynku w Mrzygłodzie, fot. D. Orman

powiększ
Mrzygłód - figura przy kościele, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Mrzygłód - figura przy kościele, fot. Z. Bereszyński

powiększ
  Święta figura na placu kościelnym, fot. D. Orman

Zobacz także

Myszków-Mrzygłód
Myszków
Stanisław Warszycki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony