IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Kościół p.w. św. Jakuba w Dąbrowie Zielonej

DĄBROWA ZIELONA - kościół p.w. św. Jakuba

Obecna budowla powstała w dwóch różnych okresach. Pierwotny kościół został wybudowany w 1554 r. w stylu renesansowym [data z informacji turystycznej przy kościele, spotkałem również datę budowy kościoła w 1544 r. jak również z danych Ośrodka Dokumentacji Zabytków l. 1554-70 - przyp. autora] z fundacji kanonika krakowskiego Stanisława Dabrowskiego. Kościół ten był budowlą orientowaną, z pojedynczą, masywną wieżą po stronie zachodniej (wieża na planie kwadratu, w najwyższej kondygnacji ośmioboczna) oraz półkolistą apsydą, zamykającą prezbiterium od wschodu. Przed 1787 r. poddany został restauracji.
W l. 1908-11 zbudowano nowy korpus kościoła, usytuowany prostopadle do korpusu starszej budowli renesansowej. Dawny kościół został w ten sposób przekształcony w nawę poprzeczną (transept) i część prezbiterium rozbudowanej świątyni.

Nowszy korpus kościoła posiada dwuwieżową fasadę po stronie północnej. Nad skrzyżowaniem starszego i nowszego korpusu świątyni wznosi się kopuła z latarnią, wsparta na wysokim bębnie.

Wnętrze starszej części świątyni nakryte jest sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Na sklepieniach oraz wewnątrz kopuły na wysokim bębnie z latarnią ustawionej na skrzyżowaniu nawy i transeptu zachowała się polichromia z XVIII w. W kościele zachowały się także renesansowe portale i nagrobki z ok. 1600 r. oraz kamienna ambona. Wewnątrz znajdują się dwa rokokowe ołtarze z 1776 r., chrzcielnica z 1778 r. a nad nią płaskorzeźba Chrztu Chrystusa z 2 poł. XVIII w.
Nad dawnym wejściem do świątyni zachowała się tarcza z herbami Poraj, Pobóg i Nowina oraz literami S.D.

Kościół jest częściowo otoczony murem z 9 kaplicami ze stacjami drogi krzyżowej z ok. 1756, kapliczki remontowane w 1844 i 1866 r.

Do zespołu kościoła parafialnego wchodzi również murowana plebania z ok. 1840 r., przebudowana na pocz. XX w.  

powiększ
Kościół w Dąbrowie Zielonej – widok ogólny od południa, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Kościół w Dąbrowie Zielonej – widok ogólny od strony płn.-wsch, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Jedna z kaplic przy kościele w Dąbrowie Zielonej, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

Dąbrowa Zielona
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony