IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół w Czernichowie

CZERNICHÓW - kościół św. Trójcy

Kościół pochodzi z XV w. Pozostałością po pierwotnym gotyckim założeniu jest prezbiterium z 1440. W XVII i XVIII w. został przebudowany i rozbudowany w stylu barokowym (nawy).

Kościół jest trójnawowy, halowy, stanowiący najpotężniejszy przykład prowincjonalnej architektury barokowej na Ziemi Krakowskiej. 

Wyposażenie wnętrza w większości barokowe i rokokowe. Kościół otacza mur z czterema kaplicami.

Zobacz także

Czernichów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony