IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół p.w. św. Michała Archanioła w Pińczycach

PIŃCZYCE - kościół p.w. św. Michała Archanioła

Kościół wzmiankowany jako drewniana kaplica pałacowa już w 1720 r. Obecny murowany, późnobarokowy obiekt pochodzi z 1784 fundacji Jana Kazimierza i Kassyldy Bontanich. Restaurowany w 1834 r. i w l. 1882-83 [za Ośrodkiem Dokumentacji Zabytków - wg innych źródeł w l. 1880-83 - przyp. autora], arch. Jan Kasper Szola. Od 1903 r. kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła

Świątynia  posiada jednowieżową fasadę i płynną bryłę. Zbudowany na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Z tyłu kościół zamyka półkolista absyda a z przodu wieża. W architekturze obiektu widoczna jest zasada eliminowania linii ostrych. Zasadę tą zrealizowano również w górnej kondygnacji wieży oraz eliptycznej kruchcie w przyziemu wieży. 

Wnętrze kościoła nawiązuje do architektury zewnętrznej obiektu. Rogi kościoła są zaokrąglone a sklepienie żaglaste. 

Architektura budowli charakterystyczna jest dla świątyń Polskich z l.30 i 40. XVIII w. i Śląskich do k. XVIII w. Data budowy kościoła w Pińczycach oraz jego architektura wskazują zatem na związek z typowymi śląskimi świątyniami wiejskimi budowanymi w tym samym czasie.

Ołtarz główny późnobarokowy z 4 ćw. XVIII wieku z obrazem św. Michała Archanioła konsekrowanym  w l. 50 XVIII w. Ołtarz wyróżnia się śmiałą koncepcją, w której uwydatniono dynamiczne traktowanie architektoniczne, w które wkomponowano kilka rzeźb, w tym dwie postacie aniołów-atlantów dźwigających silnie wyłamujące się belkowanie. Rzeźby do ołtarza prawdopodobnie wykonał mniej znany rzeźbiarz ze Śląska. Obraz św. Michała posiada cechy malarstwa rokokowego (pastelowa tonacja) i uchodzi za jeden z ciekawszych zabytków malarstwa z tego okresu na terenie dawnego księstwa siewierskiego.

Ołtarze boczne - późnobarokowe przeniesione ze starego nieistniejącego obecnie kościoła w Koziegłówkach prawdopodobnie po wybudowaniu nowego kościoła w tej miejscowości.

Pozostałe wyposażenie stanowi konfesjonał z k. XVIII w. Dawniej była tu również rokokowa ambona z XVIII w. jednak obecnie znajduje się w miejscowej plebani. W kościele parafialnym przechowywana jest również lekka i smukła barokowa monstrancja z 1767 r. oraz bardzo prosty kielich z wyrytą datą 1788 i literami R.C. (?) B. odnoszącymi się zapewne do jednego z rodu Bontanich, którzy w owym czasie byli właścicielami Pińczyc. 

 

 

powiększ
"Stary" kościół w Pińczycach, fot. T. Kluk

powiększ
"Stary" kościół w Pińczycach - widok od zach., fot. D. Orman

powiększ
"Stary" kościół w Pińczycach - wieża widok od płn.-zach., fot. D. Orman

powiększ
"Stary" kościół w Pińczycach - widok od płn.-zach., fot. D. Orman

powiększ
"Stary" kościół w Pińczycach - widok od wsch., fot. D. Orman

powiększ
"Stary" kościół w Pińczycach - widok od płd.-wsch., fot. D. Orman

powiększ
"Stary" kościół w Pińczycach - okienko w ścianie wsch., fot. D. Orman

powiększ
"Stary" kościół w Pińczycach - fragment frontonu - widok od płn., fot. D. Orman

Zobacz także

Pińczyce
pałac w Pińczycach

Koziegłówki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony