IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
drewniany kościół w Dłużcu

DŁUŻEC - kościół św. Mikołaja i Wawrzyńca

Modrzewiowy z 1780 r. [wg serwisu diecezji sosnowieckiej z 1786 r. - przyp. autora], jednonawowy o konstrukcji zrębowej, otoczony starymi drzewami. Stoi on na miejscu starszego kościoła wzmiankowanego w 1325 r. i z wykorzystaniem jego podmurowania. Fundatorem była "starościna wolbromska" Urszula z Morsztynów Dembińska. W 1920 r. nawę kościoła przedłużono i połączono ze stojącą dotychczas wolno wieżą-dzwonnicą z 1825 r. W 1921 r. był otynkowany

Wyposażenie kościoła z XV, XVII i XVIII w. Wewnątrz późnorenesansowy, bogato zdobiony ołtarz główny z pocz. XVII w., dwa manierystyczne boczne ołtarze z przeł. XVI i XVII w., jeden z dwoma wcześniejszymi posągami Świętych Niewiast z 2 poł. XV w. [wg wyd. Compass z 3 ćw. XV w. - przyp. autora] oraz drugi z późnogotyckim tryptykiem z końca XV w. (rzeźba Madonny na tronie). Rzeźba św. Mikołaja z ok. 1500 r. oraz obrazy z 1 ćw. XVI w. Dzwony z 1595 i 1720 r.

Uroczystości odpustowe: 6 grudnia [św. Mikołaja] i 10 sierpnia [św. Wawrzyńca]

powiększ
Kościół w Dłużcu, fot. T. Kluk

powiększ
Kościół w Dłużcu, fot. T. Kluk

powiększ
Dzwonnica przy kościele w Dłużcu, fot. T. Kluk

Zobacz także

Dłużec
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony