IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół p.w. św. Stanisława w Chruszczobrodzie

CHRUSZCZOBRÓD - kościół p.w. św. Stanisława

Kościół zbudowany w l. 1743-48 [za wyd. Compass, wg L. Marzec, K. Mazurek, T. Suchecki oraz J. Kantyka pochodzi z 1459 r. - przyp. autora] w miejscu starszego drewnianego, rozbudowany w 1894 [za wyd. Compass, wg L. Marzec, K. Mazurek, T. Suchecki oraz J. Kantyka przebudowa nastąpiła w l. 1652-67 - przyp. autora]

W obecnym kształcie barokowy.

We wnętrzu znajdują się dwie rzeźby Matki Boskiej i św. Anny z przełomu XV i XVI w., wchodzące niegdyś w skład wspólnej grupy św. Anny Samotrzeć w nieistniejącym już ołtarzu św. Anny. A. Olszewski zaliczył nawet te rzeźby do grupy wykazującej zależność od Stwoszowskiej kompozycji ikonograficznej, a nawet rozpoznał pewne podobieństwo twarzy NMP z figura Matki Boskiej w ołtarzu Mariackim wykonanym przez samego Wita Stwosza. Na powiązanie z twórczością warsztatu Stwoszowskiego wskazuje również charakterystyczny muszlowy układ fałd szat rzeźby św. Anny. Do takiej klasyfikacji jednak należy podejść bardzo ostrożnie.
W trakcie wizytacji w 1784 r. opisano zły stan bocznych ołtarzy św. Anny Samotrzeć i św. Mikołaja, co sugeruje że pochodziły ze starego kościoła. potwierdzać może to również fakt, że w trakcie wizytacji w 1598 r. stary drewniany kościół miał mieć tytuł św. Anny, pomimo, że od samego początku istnienia był pod wezwaniem Nawiedzenia NMP, św. Stanisława BM i św. Bernardyna. Istnieje przypuszczenie, że ołtarz św. Anny mógł zostać ufundowany przy okazji otrzymania w 1546 r. odpustów na Nawiedzenie NMP i rocznicę Pośw. św. Anny. Inne przypuszczenia sugerują, że rzeźba św. Anny Samorzeć mogła zostać sprowadzona tu z jednego z kościołów krakowskich np. z okazji założenia przy miejscowym kościele Bractwa św. Anny w 1683 r. 

Do cennych zabytków należy zaliczyć również figurę Chrystusa Salvatora z 1 poł. XVI w. oraz portret szlachcica herbem Topór i literami K.K lub R.K pochodzący z XVIII w., rokokowa monstrancja z 1766 r. z figurą św. Augustyna utrzymującą bogato ornamentowaną glorię, dwa kielichy rokokowe z których jeden jest datowany na 1770 rok oraz ornat z XVIII w.

powiększ
Kościół w Chruszczobrodzie, fot. T. Kluk

powiększ
Wnętrze kościoła w Chruszczobrodzie, fot. T. Kluk

Zobacz także

Chruszczobód
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony