IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół św. Jana Chrzciciela w Korzkwi

KORZKIEW - kościół św. Jana Chrzciciela

Wczesnobarokowy kościół powstał jako murowany w 1623 r. w miejscu drewnianego z 2 poł. XIV w. jako fundacja ówczesnego właściciela Aleksandra Ługowskiego [Józef Partyka przypisuje tę fundację Szymonowi Ługowskiemu - przyp. autora] . Po 1858 r. kościół został odbudowany po pożarze dachów i wieży. 

Pełnił on funkcje sakralne i obronne czego widocznymi do dziś śladami są: okienka strzelnicze w formie klucza w okrągłej baszcie i koło kruchty oraz w zakrystii, pod sklepieniem zamurowane strzelnice. Analiza ułożenia strzelnic i usytuowania kościoła pozwala przypuszczać, że z kościelnego wzgórza można było ostrzelać całą Dolinę Korzkiewki. Na zewnątrz uwagę zwraca też późnorenesansowy portal z kartuszem herbowym.

W sklepionym krzyżowo wnętrzu znajduje się cenne wyposażenie. Na szczególną uwagę zasługują m.in.: gotycki relikwiarz z k. XIV w. z kryształową puszką na relikwie Drzewa Krzyża Świętego oraz Stołu Wieczernika, srebrna monstrancja z 1640 r., piękne kobierce oraz barokowa kropielnica

Uwagę zwraca również 5 drewnianych manierystyczno-barokowych ołtarzy z pocz. lub poł. XVII w. w tym jeden z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego "Ecce Homo", który 300 lat temu namalował nieznany artysta. Ponoć po zakończeniu powstania styczniowego obraz nawiedził sam św. brat Albert Chmielowski.

Na wieży znajduje się dzwon z 1520 r. przelany w 1671 r.

Obok kościoła znajduje się XIX-wieczna plebania i organistówka. Przed tymi budynkami założono ogród kwiatowy, dalej sad. Za świątynią usytuowany jest cmentarz parafialny.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Korzkiew. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Korzkiew. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Korzkiew. Wieża kościelna ze strzelnicą kluczową

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Korzkiew. Kościół parafialny

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Korzkiew. Kartusz herbowy na murze kościoła

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Korzkiew. Portal w kościele

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Korzkiew. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

Zobacz także

Korzkiew
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony