IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Koziegłówkach

KOZIEGŁÓWKI - Sanktuarium p.w. św. Antoniego Padewskiego

Kościół w stylu włoskiego renesansu [neorenesansowy - przyp. autora] wybudowany staraniem ks. Stanisława Zapałowskiego w l. 1900-07 r. [za historią kościoła zamieszczona w sanktuarium, wg wyd. Compass i opracowania "Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia z dziejów Księstwa Siewierskiego" datowany na l. 1903-08, Ośrodek Dokumentacji Zabytków datuje zaś na l. 1902-08 - przyp. autora] wg pierwotnego projektu inż. Józefa Stefana Pomian-Pomianowskiego, projektującego m.in. kościół Zbawiciela w Warszawie, ale w obecnej postaci jest dziełem Hugona Kudery [wg opracowania "Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia z dziejów Księstwa Siewierskiego" - przyp. autora]. Sprzeczne są informacje czy obecny kościół powstał w miejscu starszego czy też na innym miejscu [historia kościoła zamieszczona w sanktuarium mówi, że kościół ten został wybudowany w innym miejscu niż murowany kościół z 1570 r., z kolei wyd. Compass podaje raz, że pierwotny kościół powstał w 1603 r. i w jego miejscu został wybudowany współczesny, innym razem podaje, że stary kościół powstał w 1 poł. XV w. a nowy został wzniesiony w innym miejscu - przyp. autora]. Konsekrowany przez bpa kieleckiego Augustyna Łosińskiego 26 sierpnia 1910 r. Przeszedł gruntowny remont w 1945 roku. W 2008 r. przeprowadzony był remont wnętrza sanktuarium

Kościół jest murowany, trójnawowy.

W późnobarokowym, marmurowym ołtarzu umieszczono słynący z łask obraz św. Antoniego z Padwy z poł. XVI w., który został poświęcony przez papieża Urbana VIII [za opisem w sanktuarium, wg opracowania "Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia z dziejów Księstwa Siewierskiego" poświęcony przez Piusa IV a pochodzi z XVII w. - przyp. autora] i przywieziony z Rzymu 15 lutego 1635 r. przez miejscowego reformata o. Mateusza Pawła Zaczkowicza.

Po prawej stronie stoi boczny późnobarokowy ołtarz św. Antoniego z czarnego marmuru wybudowany 23 lutego 1762 roku a następnie przeniesiony ze starego kościoła. Jego fundatorem wg katalogu zabytków miał być kasztelan Tarnowski. Przekaz z 1791 r. wskazuje jednak na innego fundatora: proboszcza miejscowej parafii ks. Franciszka Orłowicza, kanonika kaliskiego. Na tle czarnego marmuru wyróżniają się bogato złocone posągi św. Andrzeja i św. Judy Tadeusza

Wyposażenie barokowe i późnobarokowe z XVII-XVIII w. pochodzące z pierwotnego kościoła, w tym: późnorenesansowa chrzcielnica, dwa rokokowe konfesjonały z XVIII w. [obecnie prawdopodobnie nie zachowane - przyp. autora], barokowe portrety krakowskich biskupów z XVIII w.: Konstantego Felicjana Szaniawskiego i Stanisława Kostkę Załuskiego [spotkałem również nazwisko Kałuski - przyp. autora], późnobarokowa monstrancja z 1738 r., dwa barokowe kielichy (jeden z ok. poł. XVII w., drugi 1693 r. z charakterystycznym ażurowym hełmowym nodusem ufundowany przez proboszcza ks. Jana Pychowicza), rokokowy relikwiarz z relikwiami św. Antoniego Padewskiego, barokowy krzyż ołtarzowy ufundowany w 1689 przez ks. Jana Pychowicza, regencyjny pacyfikał z 1744 r., ampułki i tacka z 1743 r. oraz łódka na kadzidło z 1747 r. ufundowane przez ks. Franciszka Orłowicza, liczne wota z XVII-XIX w. (największy zbiór srebrnych i posrebrzanych plakietek wotywnych na terenie dawnego Księstwa Siewierskiego), interesująca ambona w kształcie łodzi, kilka ławek z 3 ćw. XVIII w., dwa lichtarze z 1689 r. o trzonach uformowanych na wzór spiralnych kolumn, przechowywana jest tu również barokowa kadzielnica z 1 poł. XVIII w. ozdobiona motywem winnej latorośli i ornaty z XIX w.

W kruchcie znajdują się tablice pamiątkowe - po lewej ufundowany przez Światowy Związek Żołnierzy A.K. koło w Myszkowie, po prawej epitafium ku czci ks. kan. Stanisława Zapałowskiego zm. w 1938 r. - proboszcza miejscowej parafii i budowniczego obecnej świątyni.

W nawie na pierwszych filarach tablice pamiątkowe:
po prawej:
- epitafium jezuity ks. Antoniego Frocha, misjonarza w Zambii zmarłego w Lusaka 7 października 1998 r., 
- ks. prałata Jana Cesarza wik. generalnego i zarządcy diecezji łódzkiej w l. 1940-41, zamordowanego w Dachau w 1942 r. fundacji ks. dr Z. Musialika  
- tablica na pamiątkę nadania przez papieża Leona XIII w dniu 2 listopada 1899 r. 100 dni odpustu raz na dzień za ucałowanie namalowanego na tablicy krzyża i odmówienie modlitwy;
po lewej:
- epitafium ks. kan. Piotra Czerny, proboszcza par. Koziegówki, zm. 2 listopada 1930 r.

Główne uroczystości obchodzone są 13 czerwca

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - widok z bramy płd-wsch, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - fronton, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - widok z bramy płd-zach, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - fasada zachodnia, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - zew. ściana transeptu widok od zach, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - krata w oknie, fot. D. Orman

powiększ
Figura przed bramą główną sanktuarium w Koziegłówkach, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - wnętrze i ołtarz główny, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - ołtarz boczny, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - ołtarz św. Antoniego, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - wejście na ambonę, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - ambona, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - witraż, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - fragment sklepienia transeptu, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - fragment sklepienia w lewej nawie, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - epitafium ks. P. Czerny, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - tablica pamiątkowa w kruchcie, fot. D. Orman

powiększ
Sanktuarium w Koziegłówkach - epitafium ks. S. Zapałowskiego, fot. D. Orman

Zobacz także

Koziegłówki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony