IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół Narodzenia NMP w Zielonkach

ZIELONKI - kościół Narodzenia NMP

Późnogotycki kościół z elementami renesansowymi z XV / XVI w. kiedy to stanowił filię akademickiego kościoła św. Anny w Krakowie. Obecne gotyckie prezbiterium pochodzi z 1 poł. XVI w. Kościół był wielokrotnie przebudowywany. W XIX w. został odnowiony zaś w l. 1971-72 przedłużono jego nawę ku zachodowi, na całe szczęście część tę pod względem architektonicznym wyodrębniono przez co stary kościół nie utracił swoich poprzednich cech zachowując wiele interesujących szczegółów kamieniarki: obramowania okien i drzwi, renesansowy portal bocznego południowego wejścia do kościoła, gotycki szczyt od strony północnej prezbiterium. 

Na frontonie widnieje herb Akademii Krakowskiej z 1726 oraz kartusze z herbami uniwersyteckimi. Polichromię wnętrza wykonał w 1948 M. Makarewicz. We wnętrzu odkryto również fragmenty polichromii zapewne z XVI w. oraz XVIII w. Wyposażenie głównie barokowe.

W kaplicy ołtarz polowy I-szej Brygady Strzelców, wykonany w 1940 r. w Szkocji i tu ofiarowany w 1950 r.

Na placu kościelnym po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się pomnik papieża Jana Pawła II ufundowany w 1998 r. zaś po prawej polowy ołtarz z ciekawym zadaszeniem przypominającym drewnianą dzwonnicę.  

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Gotyckie prezbiterium

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Kościół parafialny

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Gotycki północny szczyt prezbiterium 

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Portal południowego wejścia

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Kaplica północna

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Kamieniarka północnego okna prezbiterium

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Kamieniarka wejścia do prezbiterium (od str. wschodniej)

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Pomnik papieża Jana Pawła II na placu kościelnym

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Ołtarz polowy

Zobacz także

Zielonki
kościół św. Anny w Krakowie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony