IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół św. Mikołaja w Niegowej

NIEGOWA - kościół p.w. św. Mikołaja

Z 1440 r. wybudowany w miejscu wcześniejszego drewnianego. Jest to budowla jednonawowa z węższym i niższym prezbiterium trójkątnie zamkniętym. Kryje w swoim wnętrzu mury gotyckie z połowy XV w. jednak wskutek kilku przebudów w 1 ćw. XVIII w. i 1926 (remont i dobudowa od strony zachodniej nowej kruchty) obecnie zatracił jednak swój pierwotny gotycki charakter.

Przy prezbiterium od strony północnej znajduje się niewielki składzik. który dawniej pełnił funkcję zakrystii. Przy nawie od strony południowej znajduje się kruchta, a od strony zachodniej czworoboczna wieża. Od strony północnej znajduje się dobudówka, w której umiejscowione są schody na ambonkę. 

Na zewnątrz od strony zachodniej nawa jest oskarpowana. Pomiędzy tymi ścianami znajduje się ogrojec stanowiący przedłużenie skarp, które są połączone ze sobą arkadą zwieńczoną trójkątnym przyczółkiem. Ściany zakrystii, jak również dwóch krucht z lizenami w narożnikach są zwieńczone przepięknym gzymsem. 

Wieża kościelna jest częściowo wtopiona w nawę, a oprócz tego przykryta jest ośmiobocznym hełmem o podwójnym przeźroczu. 

Prezbiterium sklepia sufit z fasetami. Wydzielony jest wydatnym gzymsem, na którym położone są rzeźby puttów, pochodzące z baroku. W nawie kościoła znajduje się sklepienie pozorne o łuku koszowym. 

Zachowane są dwa renesansowe portale (do nawy i do kruchty o południa) i barokowe i rokokowe wyposażenie wnętrza. We wnętrzu kościoła znajdują się kute żelazne drzwi z XVI w. prowadzące na chór pochodzące podobno z zamku w Mirowie.

Na podwórzu plebani znajduje się studnia kryjąca wejście do Jaskini Na Pelbani.

powiększ
Kościół w Niegowej - widok od zachodu, fot. D. Orman

powiększ
Kościół w Niegowej - widok od wschodu, fot. D. Orman

powiększ
Kościół w Niegowej - widok od południa, fot. D. Orman

powiększ
Wieża kościoła w Niegowej, fot. D. Orman

powiększ
Kościół w Niegowej - widok od strony południowo-zachodniej, fot. D. Orman

powiększ
Niegowa - kościół, fot. D. Orman

Zobacz także

Niegowa
zamek w Mirowie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony