IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół św. Jakuba w Gieble

GIEBŁO - kościół św. Jakuba Apostoła

Romański z poł. XII w. Należy on do najstarszych w Małopolsce grodowych kościołów wiejskich. Niestety nie da się obecnie nawet w przybliżeniu ustalić daty wybudowania kościoła, gdyż w nawet w dokumentach źródłowych wymieniane są bardzo rozbieżne zdania na ten temat (początek XIII w. lub nawet 1315 r.).

Przypuszczalny okres budowy tego kościoła został ustalony dopiero na podstawie wnikliwej analizy architektury i szczegółów budowlanych najstarszych fragmentów budowli. W 1630 książę Janusz Zbaraski zapisał parafię do utrzymania przytułku dla starców i kalek w Pilicy. Parafia obejmowała wsie Giebło, Mokrus, Kiełkowice, Gulzów i kilka domów w Siamoszycach. 

Pierwotną część kościoła stanowi prezbiterium i wsch. część nawy, które w 1911 zostały nadbudowane o ok. 1 m. Przedłużono też wówczas nawę w kierunku zach., niszcząc przy tym pierwotną wieżę z charakterystyczną, romańską emporą. W terakotowej posadzce w połowie nawy znać granice między starą i nowszą częścią kościoła. Ponadto część romańska kościoła zbudowana jest z kamienia ciosowego. W nawie pd. był kiedyś półkolisty, romański portal, w tylnej ścianie prezbiterium - okno romańskie; oba te otwory zostały zamurowane. Z okresu przebudowy pochodzą zachodnia część nawy, nowa wieża i zakrystia z cegły. 

Kościół posiada trzy drewniane ołtarze. W ołtarzu głównym obraz przedstawiający Chrystusa na tle krat pochodzi z XVIII w. ofiarowany przez ks. Zaborskiego. Po lewej stronie stoi ołtarz Matki Boskiej Śnieżnej (Łaskawej), który podobno pochodzi z kościółka św. Mikołaja na przedmieściu Nowego Miasta Korczyna. Miała się przed nim modlić błogosławiona Kunegunda ze swoim mężem królem Pudykiem, w zamku pod tymże miastem Korczynem mieszkając. Gdy kościół rozbierano ks. Zaborski uprosił sobie ten obraz i tu w ołtarzu umieścił. Na zasuwie znajduje się obraz Niepokalanie Poczętej. Po prawej stronie ołtarz boczny z obrazem św. Antoniego. Na ścianie wisiał tu także duży obraz Wieczerzy Pańskiej. Na konfesjonale dawny herb księdza Korczak (przedstawiający trzy rzeki). Dzwon na wieży z 1825 r. Sygnaturka z 1758. 

Najstarsza księga parafialna pochodzi z 1605 r. 

Mur otaczający świątynię pochodzi z 1787 r.

powiększ
Kościół w Gieble - widok od Wsch., fot. D. Orman

powiększ
Kościół w Gieble - widok od Pd., fot. D. Orman

powiększ
Kościół w Gieble - widok od Pd., fot. D. Orman

powiększ
Wieża kościoła w Gieble, fot. D. Orman

powiększ
Wnętrze kościoła w Gieble, fot. D. Orman

powiększ
Ołtarz główny, fot. D. Orman

powiększ
Obraz w ołtarzu głównym, fot. D. Orman

powiększ
Ołtarz MB Śnieżnej, fot. D. Orman

powiększ
Obraz MB Śnieznej, fot. D. Orman

powiększ
Boczny ołtarz św. Antoniego, fot. D. Orman

powiększ
Fronton kościoła w Gieble. Na pierwszym planie współczesny mur cmentarny, fot. D. Orman

powiększ
Wieża kościoła w Wieble - widok od Pn., fot. D. Orman

powiększ
Północna ściana kościoła w Gieble, fot. D. Orman

Zobacz także

Giebło
ruiny warowni w Gieble
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony